Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

Snížení nákladů pro výrobní firmy

V současnosti hledají firmy spojené s průmyslovou výrobou nebo automotive způsoby, jak a na jakých úsecích výrobních procesů snížit náklady. Naše společnost se s takovýmito požadavky setkává opakovaně již více než 10 let. Prvotní analýzy dovedly naše vývojové oddělení k možnostem využít zpočátku dílčí zkušenosti z oblasti automatické identifikace a sledování výroby. Na vyšší úrovni pak směřovaly ke komplexnímu řešení sestávajícího ze specializovaného hardwaru a softwaru a zajišťujícího identifikaci produktů pomocí čárových, 2D a DPM kódů, kontrolu prováděných výrobních operací a produktů, sledování procesů, uchovávání dat pro zpětnou vysledovatelnost atd.

Panasonic_vyroba

Tento produkt pro sledování výrobních procesů spadá do kategorie MES systémů a nese název xTrace. Za jeho vývojem jsou tisíce hodin analytických a vývojářských prací, které vytvořily tento produkt natolik univerzálním, že je možné ho nasadit v jakékoli výrobě, včetně specifických – např. v současnosti sledování boxů s chovanými živými čmeláky na export. Více informací k současné stručné referenci připravujeme zde.

Využíváním systému xTRACE lze získat potřebný přehled na informace z jednotlivých výrobních operací. xTrace vám umožní řídit a okamžitě reagovat na nestandardní stavy výroby a zpětně kontrolovat jednotlivé operace. Na rozdíl od ERP systémů obsahujících případně jen modul pro výrobu, MES systémy jako je xTrace pracují v reálném čase a s aktuálními výrobními daty, sbírají a využívají nepoměrně obsáhlejší data. Systém současně umožňuje velmi pružně reagovat jak na výjimečné události ve výrobě, tak na okamžité požadavky obchodu resp. na podněty zákazníka a jím požadované změny na výrobu. xTrace poskytuje možnosti modifikovat výrobní proces tak, aby byl co nejefektivnější.

Koppert_box

xTrace přináší do procesu výroby následující přidané hodnoty:

  • Jistota správného přechodu výrobku mezi výrobními operacemi
  • Bezchybnost ve zpracování dat díky využití kódů a real-time procesu
  • Zpětná vysledovatelnost pracovních postupů
  • Sběr technologických dat s vazbou na konkrétní výrobek
  • Přímé přepojení na jiné informační ERP systémy
  • Přísná mezioperační kontrola pro zamezení vzniku neshod
  • Výrazné zvýšení produktivity práce a snížení chybovosti
  • Okamžité zobrazení hodnot efektivity výroby podle OEE
  • Jednoduché generovaní přehledů a statistik (Yield)
  • Alarmy – upozorňování na nestandardní stavy SMS, e-mailem

Vy nejlépe znáte vaše výrobní procesy, vaše silná a slabá místa. My víme, jak výrobky označit a sledovat po celý proces výroby, jak komunikovat se stroji ve výrobě a získávat potřebná technologická data. Společně tedy dokážeme zlepšit produkci a kvalitu výroby a tím také zvýšit konkurenceschopnost.

Autor: Dalibor Kuda

Sdílet článek: