Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

4. průmyslová revoluce začíná…

Industry 4.0 resp. české označení Průmysl 4.0 nebo Práce 4.0

Toto jsou termíny, se kterými se denně setkávají stále noví a noví pracovníci v průmyslových oborech. Tento pojem označuje v současnosti již probíhající trend – nový přístup v realizaci výrobních procesů. Jednoduše se jedná o další a výkonnější úroveň automatizace výroby. Zatímco ze školních lavic si pamatujeme tzv. 1. průmyslovou revoluci, která začala kolem roku 1782 převratným používáním parního stroje a následným zapojením mechanických zařízení, vývoj už nešel zastavit a spěl k tzv. 2. průmyslové revoluci. Tu symbolizovala např. sériová výroba nebo později používání elektřiny. Start tohoto období je kladen různě od r. 1870 hlavně kolem r. 1913. Později ve 20. století s rozvojem počítačů přišlo už v roce 1969 první praktické programovatelné řízení s elektronickou pamětí a další rozvoj informačních technologií a automatizace výroby. 3. průmyslová revoluce je tak zasazena do 70. let minulého století. Industry-4.0

4. průmyslová revoluce, jejíž hodnocení by mělo být opět věcí seriózního a tedy budoucího pohledu zpět a ne jenom aktuálního marketingového využití a hesel „4.0 právě přichází“, se zavádí právě v současnosti. Samozřejmě musel vzniknout nějaký impuls, kterým byla uveřejněná vize v roce 2011 a o 2 roky později na veletrhu v Hannoveru dokument s konceptem „Industry 4.0“. Téma se odborně zaštiťuje pojmem „automatizace na základě kyberneticko-fyzikálních systémů“ a cílem je využít tyto systémy tak, že vzniknou tzv. „chytré továrny“ s minimálním vlivem člověka a produktivitou vyšší o cca. 30%. Již nyní německá vláda dotuje tento program částkou 50 milionů eur po dobu tří let. Nový přístup tak souvisí se současnou úrovní technické civilizace a je tak podmíněn vědeckým vývojem. Podobně jako rychlým vývojem v oblasti IT, bezdrátové komunikaci wifi s cloud řešeními, biofyzice pro moderní robotizaci, online monitoringu apod., které výslednou automatizaci umožňují.

prum-rev-CZ

I my ve společnosti Bartech se zamýšlíme nad tím, jak technický pokrok uchopit a jeho výhody zprostředkovat pro naše zákazníky. A není to jen klišé, protože věříme v moderní přístupy a vývoj a chceme, aby byly naším symbolem. A hlavně, úspěšnost v jejich využití měříme skrze úspěšnou praxi a hodnocení od zákazníků.

Co náš výrobní systém XTRACE ?Industry-4-portfolio

V současnosti je naším nejmodernějším příspěvkem k novým přístupům v automatizaci resp. pro 4. průmyslové revoluci výrobní systém xTrace. Ten již dlouho přispívá u mnoha zákazníků k systému tzv. „Smart factory“ dle schématu vpravo. MES systém xTrace takto pro efektivní řízení průmyslové výroby, její monitorování či zpětné sledování, apod. využívá jak v této evoluci potřebnou automatickou identifikaci prvků, monitoring, vstupy a sensoring (z PLC strojů atd.), tak automatizovaný kamerový systém, kontrolní softwarové a hardwarové nástroje, apod. Tento produkt má vlastní webové stránky zde.

Foto z road show na konferenci Industry 4.0 v červnu 2016:I4 conference 2016-06

Zdroje:
– anglická Wikipedie
– článek v periodiku Ekonom

V případě dotazů a konzultací nás kontaktujte.

 

Autor: Dalibor Kuda

Sdílet článek: