Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

Politika kvality

BARTECH, JAKO SPECIALISTA NA AUTOMATICKOU IDENTIFIKACI, TECHNOLOGIE A ŘEŠENÍ S ČÁROVÝM KÓDEM PŘINÁŠÍ SVÝM KLIENTŮM UŽITKY VE ZLEPŠENÍ VÝROBNÍCH NEBO LOGISTICKÝCH PROCESŮ A SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ.

Poslání

Našim zákazníkům jsme užiteční a svým řešením přinášíme zefektivnění výrobních a logistických procesů a snižovaní nákladů. Neustále sledujeme nejnovější trendy a využíváme moderní nástroje k tvorbě nejlepšího řešení pro klienta. V oblasti hardware přinášíme na nás trh především kvalitní a spolehlivá zařízení, aby minimální poruchovosti nezpůsobovaly prostoje a tím i ztráty našich zákazníků.

Dodáváme jen prověřený spotřební materiál, který průběžně testujeme a ověřujeme jeho kvalitu.

Softwarová řešení BARTECH jsou vyvíjeny podle moderních konceptů s kvalitním řízením cyklu vývoje a nasazení. Nezbytnou součástí vývoje je neustálá spolupráce s klientem a ověřování vytvářeného produktu.

Výsledkem naší práce je spolehlivé a fungující řešení, které klientům dává stabilitu a kvalitu v jeho podnikatelských činnostech.

Vedení společnosti si uvědomujeme rostoucí požadavky zákazníků na dodávky produktů v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality, který vychází z kontextu organizace s ohledem na možná rizika. V této souvislosti je vedením společnosti vyhlášená tato Politika kvality.

Produkty

Bartech se soustřeďuje na:

 1. Vysoce kvalitní a spolehlivý hardware s velkou přidanou hodnotou. Přidanou hodnotou jsou míněny služby, které poskytujeme. Analýzy nasazení, poradenství, implementace a další starost o zákazníka. Než značka zařízení, je pro nás důležitější, že jsme schopni k němu poskytovat přidanou hodnotu. Známe jej, umíme poskytovat servis a poradenství. Před doporučením dalších zařízení do prodeje jsou u nás zavedeny procesy, které ověřují, jestli dané zařízení vyhovuje našim standardům.
 2. Spotřební materiál pro náš hardware s velmi dobrým poměrem kvalita/cena. Vždy budeme klást důraz na kvalitu. Kromě toho umíme také speciality – spotřební materiál pro různé složité aplikace s tím, že tomu rozumíme, umíme zákazníkovi vyhovět.
 3. V oblasti software se specializujeme na:
  1. Výrobní MES systémy, které obohacujeme moderními AutoID technologiemi. Náš produkt umí zákazníkům pokrýt celou škálu požadavků a velikostí i cenou je schopen se přizpůsobit od nejmenších nasazení od dvou pracovišť až po stovky licencí v korporaci.
  2. Podsystémy pro výrobu, které lze provozovat samostatně i bez vazby na námi dodávaný „velký“ systém. Například: sběr dat pro odstávky, samostatný pacemaker atd.
  3. Mobilní multiplatformní aplikace krabicového typu prodávané na internetu (Apple Store, Android,Windows apod.)
  4. Zakázkové práce pro sběry dat ve spojení a napojením na stroje a zařízení.
 4. Speciální zařízení vyvinuté s pomocí externích spolupracovníků a vlastním vývojem. Tato řešení děláme jako krabicové řešení s jasnou funkcionalitou. Využíváme je především v naších aplikacích a řešeních.

K naplnění tohoto poslání vyhlašuji tuto Politiku kvality
Politika kvality

 

I.             Zavedení a zdokonalování systému kvality

Udržováním systému kvality dle norem ČSN EN  ISO 9001 : 2009 a jeho neustálým zlepšováním  a vyhodnocováním dosáhnout stabilní kvality svých služeb, vývoje a integrace systémů, současně  se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti  a tím se udržet mezi špičkovými firmami v oblasti automatické identifikace.

II.            Zaměření na zákazníka

Plnit  současné  i  budoucí  požadavky,  potřeby  a  očekávání  zákazníků a tím přispívat k udržování okruhu stálých i nových  zákazníků v oblasti automatické identifikace. Garantovat spolehlivost a rychlost dodávek zboží, spotřebního materiálu a služeb, tím dosáhnout vyšší kvality dodávek zákazníkům. Zaměřit se na koncové zákazníky a preferovat řešení, které jsme schopni dodávat vlastními silami bez nutnosti využívat subdodavatelů.

III.         Vývoj a inovace

V oblasti vývoje software rozvíjet agilní techniky řízení vývoje. Prohloubit spoluprácí vývojáře a uživatele už v průběhu návrhu a tvorby software řešení.  Dodávat kvalitní řešení, dodržet stanovené termíny a zaměřit se na prvky, které přinesou uživateli největší užitek.

IV.         Podpora stávajících zákazníků

Zlepšovat obchodní vztahy se zákazníky a neustále myslet na to, že  naše služby a produkty musí být pro naše zákazníky užitečné a podporovat jejich podnikání. Maximalizovat užitky ze spolupráce se stávajícími zákazníky, mít přehled o jejich potřebách a aktívně řešit jejich potřeby a požadavky.

V.           Vedení

Společnost vyznává filozofii svobodné firmy. Společnost vytváří podmínky  pro svobodné, samostatné a kvalifikované rozhodování zaměstnanců. Vedoucí působí jako lídři, kteří inicializují a korigují vznikající projekty a prosazují filozofii firmy.

Filozofie svobodné firmy Bartech

Smysl a poslání – Když organizace a její zaměstnanci znají důvod proč jejich firma či projekt existuje a sdílejí společný směr. Poslání je jakýmsi magnetem, který (pokud funguje) spolehlivě přitáhne správné a odpudí nesprávné lidi.

Dialog a naslouchání – Když netrváme na jedné pravdě, ale dovedeme připustit různé úhly pohledu. Když dokážeme naslouchat a zapojit se do diskuze tak, že nás to dostane do nových hloubek poznání a porozumění.

Fair play & důstojnost – Když se dokážeme chovat ke každému člověku férově a spravedlivě, tj. podle jeho nebo jejích zásluh.

Transparentnost – Když myšlenky volně plynou a informace sdílíme svobodně a zodpovědně.

Zodpovědnost – Když je každý člověk i organizace jako celek zodpovědný jeden druhému i společnosti za své chování.

Jednotlivě & společně – Když jednotlivci rozumí a berou za své to, jak přispívají k dosažení společných cílů.

Možnost volby – Když organizace podporuje každého zaměstnance k tomu, aby se sám rozhodoval o tom co, jak, kdy, kde, s kým bude dělat.

Celistvost – Když se každý jednotlivec i organizace jako celek drží sdílených etických a morálních principů.

Decentralizace – Když se moc rozprostře do všech úrovní a částí organizace.

Reflexe a zhodnocení – Když všichni cítí potřebu průběžné zpětné vazby, potřebu se učit z minulosti a budovat tak lepší budoucnost

Zodpovědnost a závazky vedení společnosti k politice kvality:

K naplnění vyhlášené politiky kvality se vedení společnosti zavazuje:

 • Prostřednictvím managementu kvality zajistit funkčnost systému kvality.
 • Realizovat politiku kvality prostřednictvím rozpracovaných úkolů do cílů kvality.
 • Trvale vytvářet potřebné organizační, finanční a personální zdroje pro splnění stanovených cílů kvality.
 • Trvale dbát o zajištění účinné kontroly funkčnosti systému kvality a jeho trvalého zlepšování.

 Závazky ostatních pracovníků společnosti k politice kvality:

 • Úrovní své práce pozitivně ovlivňovat kvalitu služeb a prodeje a tím také efektivnosti.
 • Mít v podvědomí vysokou osobní odpovědnost za kvalitu služeb u všech, kteří tuto vytváří a realizují na trhu.
 • Důsledně a přesně plnit směrnice kvality, dodržovat ustanovení technologických, pracovních a kontrolních postupů.
 • Plánovanou, cílevědomou a dokumentovanou péči o kvalitu služeb ve všech etapách , považovat za nedílnou součást každodenní práce na všech stupních.