Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

Pro inventuru majetku

 

Systém Inventarizace majetku „HIM“ je určen pro společnosti a organizace, které vlastní větší množství hmotného majetku k evidenci. Obor působení firmy je zcela bez omezení: aplikace je používána v konkrétních státních institucích a úřadech, školách a nemocnicích, přes firmy výrobní v oblasti drobných výrobků až litinových armatur, firmy energetické a servisní, finanční instituce a banky s pobočkami až po prodejce automobilů. Podstatné je zázemí budov nebo poboček s majetkem DIM nebo HIM. Jelikož majetek společnosti představuje velké množství finančních prostředků, je nutné mít už ze zákona podrobnou evidenci o jeho stavu a rozmístění. K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, je vhodné použít evidenci pomocí čárových kódů a ruční zařízení s displejem.

HT680_frontEtikety s čárovým kódem nalepené na jednotlivých kusech majetku vám umožní pomocí přenosných programovatelných snímačů čárových kódů provádět inventarizaci naprosto bezkonkurenčně rychle a bezchybně. Tento moderní způsob přináší výraznou úsporu času a tím i peněz, radikálně zvyšuje spolehlivost a eliminuje chyby způsobené lidským faktorem.

Výhody evidence majetku pomocí čárového kódu

 • Odstranění rizika záměny majetku
 • Zrychlení operací, úspora času a financí
 • Omezení papírové práce
 • Jednoduchá obsluha
 • Aktuální informace
 • Zpřesnění evidence

HIM krok za krokem

Zavedení a označení majetku

Hlavním předpokladem úspěšné inventarizace je důkladná evidence majetku společnosti v informačním systému, nebo v externí databázi. Vedle popisu majetku se uvádí i druh, cena, výrobní číslo, umístění a případně zodpovědný pracovník. Každý majetek má přiřazeno samostatné inventární číslo. K takto zavedenému majetku se vytiskne evidenční štítek s inventárním číslem, popisem, případně umístěním a s čárovým kódem. Tímto štítkem je majetek označen a umístěn na patřičné místo. Etiketou s čárovým kódem lze označit i jednotlivé místnosti – např. na dveřích nebo zárubních.

Tisk inventárních etiket

Pro tisk etiket s čárovým kódem jsou určeny termotransferové tiskárny. Kromě papírových etiket potisknou i odolné plastové fólie a záruční plomby. V případě evidence majetku doporučujeme tiskárny DATAMAX E-4203 nebo M-4206 a plombovací vícevrstvé polyesterové etikety VOID. Po aplikaci nelze tyto etikety odlepit a znovu nalepit na jiné místo bez poškození. Při pokusu o stržení dochází na povrchu etikety k trvalému oddělení nápisu VOID. Vysoká odolnost a dlouholetá životnost předurčuje tyto etikety i k použití i v externím prostředí. Zákazníkům, kterým se nevyplatí tiskárnu pořizovat, nabízíme tisk inventárních štítků na zakázku.

Inventarizace

Na rozdíl od standardní inventarizace, kdy se vytiskne inventurní seznam majetku, podle kterého inventurní pracovníci procházejí a kontrolují přítomnost majetku, je použit přenosný terminál s displejem, klávesnicí a zabudovanou čtečkou čárových kódů. Program běžící v terminálu řídí průběh inventarizace, zajišťuje vyhledávání majetku v číselníku a ukládá nasnímaná data. Při načtení majetku terminál zobrazí na displeji umístění, název majetku a inventární číslo. Pomocí volitelných polí lze jednoduše zadat další pomocné údaje, které bude terminál zobrazovat.
Tento moderní způsob výrazně zrychluje průběh inventarizace a znemožňuje úmyslné nebo neúmyslné chyby inventurního pracovníka.

Vyhodnocení

Výměnu dat mezi PC a terminálem zajišťuje program Synchronizátor. Pomocí něj lze nastavit způsob uživatelské práce v terminálu, kopírovat do něj číselníky, ukládat zpět výsledky inventur a výstupní seznam exportovat do různých formátů souborů – lze v nich samozřejmě upravovat zobrazení vybraných údajů. Kromě možného exportu do RTF, XLS, HTML či PDF lze výsledek vytisknout.
Volitelné datové rozhraní TXT / CSV umožňuje napojení HIM na libovolný informační systém, který podporuje načítání datových souborů z externích zdrojů.

Popis systému

uni_pt4

uni_pt5 uni_pt6

Pomocí programu Synchronizátor v PC (nebo jen klikem na připravenou ikonu) se do terminálu přenesou potřebné seznamy majetků a lokací, popř. dle nastavení i uživatelů, jejich práv, odpovědných osob nebo až 3 upřesňující údaje k položkám z dat v PC. Přenos je možný také pomocí WiFi z displeje ručního terminálu.

HIM1

Obsluha se přihlásí k práci s terminálem svým heslem, zvolí lokaci a snímá čárové kódy z majetku. Terminál vyhodnotí, zda předmět přísluší k dané místnosti nebo přísluší jinam nebo zda se jedná o nezaevidovaný předmět apod. Terminál může zobrazovat chybějící předměty v místnosti nebo seznam všech nalezených majetků.

DSC_0098

Po dokončení inventury nebo její části lze odeslat seznam z PDA do PC. Opět buď kabelovým spojením nebo bezdrátově přes WiFi. Přehledy je možné graficky upravovat, uložit do souborů CSV, DOC, PDF, vytisknout. Ve výstupní tabulce je zobrazen název položek, kód, původní umístění nebo i nové, datum, nové položky či duplicity, popř. dle nastavení i jméno uživatele, atd.

HIM3

Požadavky na uživatele

PC s operačním systémem Windows 7, 8,10 a portem USB
Ruční terminál „PDA“ s Windows Mobile/CE/Embedded ver. 5.0 až 7.0
Data ve formátu CSV (lze je uložit pomocí Excelu, informační systém není podmínkou)
Označení majetku etiketami (tisk provede naše aplikace)

Hlavní funkce v aplikaci v PC

 • Import a export přes CSV soubory
 • Přenos dat přes WiFi
 • Možnost více uživatelských nastavení pro více ručních terminálů
 • Nastavování vstupních / výstupních volitelných polí (údajů)
 • TISK etiket na majetky a označení místností (3 předvolené velikosti etiket)
 • TISK výsledných formulářů, jejich export do souborů XLS, RTF, HTML
HIM_Synchronizator

Hlavní funkce v ručním terminálu PDA

 • Okamžité informace o majetku po nasnímání
 • Přihlašování užívatelů, kontrola oprávnění uživatele pro lokace
 • Více úrovní místností (př.: Budova – poschodí – kancelář)
 • Zobrazení pěti posledních zpracovaných položek
 • Možnost ručního zadávání (výběru majetku) namísto snímání kódu
 • Zadávaní nového majetku (tzv. prvotní inventura)
 • Možnost provádět duplicity a vyřazování majetku
 • Evidence a přiřazování zodpovědných osob k majetkům
 • Volitelné zobrazování až tří upřesňujících údajů ze systému
 • Možnost zadávat uživatelem až 3 údaje přes terminál do systému
 • Změna vzhledu obrazovek (pořadí a šířka sloupců)

HIM_obrazovka_snimani

Dokumentace ke stažení

pdf HIM – Prospekt
pdf HIM – Úvodní prezentace (2016)
pdf HIM – Novinky výběr 2016

Příklady uživatelů

MOSAIC HOUSE PŘÍPADOVÁ STUDIE – Několikapodlažní Design – Music Hostel Prague
KASI, spol. s r.o. Největší český výrobce kanalizační litiny.
Kúpele Piešťany PŘÍPADOVÁ STUDIE – bezkontaktní RFID pro lázeňský komplex
MCAE Systems, s.r.o. 3D digitální technologie pro průmyslový vývoj.
SLUNETA a.s. PŘÍPADOVÁ STUDIE – fotovoltaická elektrárna
Pixmania s.r.o. IT a elektronický obchod

INTERNETOVÝ OBCHOD