Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

Řešení pro sklady

Mobilní skladník je systém umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky s vestavěným snímačem na čárové kódy. Tento tzv. ruční terminál PDA zajistí moderní zpracování dokladů pro předání ekonomickému systému s modulem sklad.

HC_20150226_100026Programem v terminálu lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady. Nasazení čárových kódů ve skladě přináší následující výhody:

 • Jednoduché vytváření příjemek, výdejek, převodek a inventur
 • Výrazné zvýšení efektivity práce skladníka
 • Zamezení chybovosti pomocí identifikace zboží čárovými kódy
 • Rychlá a pohodlná práce s přenosným ručním terminálem
 • Snížení chybovosti způsobené lidským faktorem
 • Možnost propojení s kterýmkoli informačním systémem

Vše pomocí snímání čárových kódů položek a zadávání množství. Aplikace využívá seznamy (číselníky) skladů a zboží (skladových karet) a může pracovat také se seznamy pracovníků (skladníků), firem (dodavatelů a odběratelů), detailů zboží a šarží nebo sériových čísel. Samozřejmostí je práce s více sklady a s více rozpracovanými doklady jednotlivých činností najednou, používání různých funkcí pro šarže a sériová čísla, volitelných polí k vkládání dalších potřebných údajů (vlastnosti výrobků, lokace apod.), funkce zobrazení informací o skl.kartě apod. Při výdeji lze tisknout etikety položek s čárovým kódem k aplikaci na expediční jednotky.

Vytvořené doklady lze po připojení terminálu nahrát do požadovaného informačního systému k další práci nebo k tisku.


„Mobilní skladník“ pro zařízení Android

Program MODO – „Mobilní doklady“ je určený pro operační systém Android 4.4 a vyšší. Ovládá se intuitivně, prostředí je uživatelsky přizpůsobené práci na mobilu nebo tabletu. Program není tak robustní jako MSU, ale obsahuje stejné základní funkce (příjem, výdej, inventura, příjem dle objednávky, převody, šarže atd.). Komunikace se systémem probíhá přes WiFi, nastavení se provádí pouze v zařízení. Povinné číselníky jsou pouze sklady, firmy a karty, a jsou kompatibilní s číselníky z MSU.

K Modo je možné přidat mobilní aplikace Mprint pro tisk etiket z Android zařízení. Oba programy lze přepnoout do češtiny, slovenštiny a angličtiny.

Datasheety k Androind aplikacím:


Příklady práce s terminálem:

windows_mobileMOBILNÍ SKLADNÍK splnil požadavky certifikátu Microsoft „Designed for Windows Mobile“. Patří mezi řešení zaručující uživatelům špičkovou kvalitu a využití funkcí  Windows Mobile (CE, Embedded). Aplikace využívá WiFi k bezdrátovému přenosu mezi PC a PDA a tím k usnadnění a urychlení práce ve skladech.

Řešení pro všechny informační systémy

Univerzální datové rozhraní programu umožňuje napojení na libovolný skladový nebo účetní systém, který podporuje načítání datových souborů z externích zdrojů. Předvolena jsou včetně volby oddělovačů polí jsou nastavena rozhraní TXT, CSV, MS SQL, ORACLE. Pomocí dalších volitelných datových polí lze jednoduše vybrat data, která bude terminál zobrazovat nebo načítat.

Výběr některých firemních ERP systémů, se kterými je MSU propojen:

 Logo_abra_software_72dpilogo_karat

HELIOS_orange

sapslim_office

PH_logo1

MRPalfabase_logo

MRP Visual

ibisdbsoftipmisoft

ccvsrs
logotyp_aczstereoProluc

SOFTbit_logo_3

logo_IMES_350_200comsys-logo

Popis systému

Řešení se skládá z těchto částí:

Program v PC

Programu v PC obsahuje „Administrátor licencí“ určený ke správě licenčních klíčů terminálů (aktivace, doplňování apod.) a program „Synchronizátor“, který zajišťuje datovou komunikaci mezi informačním systémem uživatele a programem MSU v terminálu. Slouží ke kopírování programu a číselníků (dat) do terminálu, ukládání výsledných dat z terminálu zpět do PC. Umožňuje např. zvolit typ datových souborů a jejich umístění, vlastnosti datových polí, vlastní nastavení kopírované do terminálu, místění souborů s číselníky, jejich názvy, nastavení volitelných polí apod.

MSU Synchronizator - vyber struktur

Aplikace v terminálu

Vlastní program spustitelný v ručním terminálu, umožňuje provádění skladových operací ve skladu tj. vytvářet, prohlížet a doplňovat skladové doklady pro příjem, výdej a převod mezi sklady a provádět inventury skladu. Identifikaci produktů lze provádět snímáním čárových kódů popř. ručním výběrem pomocí klávesnice.

pa968_msu

Zařízení

 • Ruční terminál

Slouží ke spuštění programu MSU a k vlastnímu provádění skladové činnosti pracovníkem např. ve skladech. Pomocí aplikace Komunikátor se mezi terminálem a PC kopírují data na předem určená místa. V PC jsou data načítána informačním systémem, který dle typu dokladu vytvoří dodací list, příjemku, nebo inventurní manko. Aby vše fungovalo automaticky, Komunikátor lze spouštět s parametry přímo z informačního systému. Dle zvoleného parametru Komunikátor provede určitou funkci a po dokončení operace se ukončí. Typickým případem je export všech číselníků do terminálu nebo import a uložení všech skladových dokladů z terminálu do PC. Uvádíme výběr vhodných ručních paměťových terminálů se snímačem čárových kódů:

 Unitech HT682
Unitech PA692
Honeywell 6500
Motorola MC9090
Datalogic Falcon
unitech_ht682 PA690 Dolphin_6500  MC9090S_Left  Datalogic Falcon X3_orez
Zařízení pro Android
 Unitech EA600
Zebra TC56
 
 
 • Tiskárna etiket

Volitelné doplňky, pomocí nichž lze označovat zboží, které není dodavatelem označeno čárovým kódem anebo výstupní přepravní jednotky (např. palety) apod. Běžná etiketa s čárovým kódem nemusí obsahovat pouze kód zboží, ale například výrobní číslo, popis nebo obrázek či logo firmy. Používají se zejména termotransferové tiskárny sbírající údaje pro etikety s čárovým kódem z databáze informačního systému. Přímo k MSU v PDA lze bezdrátově připojit Bluetooth termální tiskárnu a tisknou při výdeji etiketu dané položky. Více informací o vhodných typech tiskáren na http://obchod.bartech.cz/kategorie/tiskarny1 a na kontaktních telefonech.

Datamax E-class
Datamax M-class
Datamax H-class
E_class m_markII h_wide

Hardwarové a softwarové požadavky

Aplikace Synchronizátor  v PC:
 • PC kompatibilní s IBM
 • operační systém Windows® Vista, 7, 8, 10
 • operační paměť min. 1 GB (dle doporučení pro daný OS)
 • požadované místo na harddisku (mimo databázi uživatele): min. 50 MB
 • klávesnice, myš
 • port USB pro terminál PDA (na 1 portu se může střídat více PDA nebo mohou komunikovat přes WiFi)
Aplikace MSU v terminálu:
 • ruční paměťový terminál PDA (platforma ARM)
 • procesor: 520 MHz (doporučeno 800 MHz a více)
 • operační systém: Windows® Mobile, CE, Embedded 5.0 až 7.0
 • operační paměť: 64 MB (doporučeno 128 MB a více)

Přehled funkcí

Vytváření dokladů pro příjem, výdej a převod mezi sklady
Zpracování dokladů inventury skladu
Práce s více sklady
Příjem/výdej dle objednávky (seznamu/příkazu)
Opravy a doplňování vytvořených dokladů
Sériová čísla a šarže v dokladech
Výběr firmy do dokladu
Používání číselníku s více cenami k položce
Volitelná pole pro údaje dokladů a skladových karet
Použití Wi-Fi sítě k bezdrátové komunikaci mezi PC a PDA
Tisk etiket položek při výdeji na bluetooth tiskárnách *)
Využitelnost čárových kódů EAN128/UCC
Využitelnost váhového kódu (EAN 13, prefix 27-29) *)
Funkce k rychlé informaco o skladové kartě na skladech/lokacích *)
Jazykové prostředí CZ, SK, EN a možnost dalších
Využití datových souborů *.CSV, *.TXT, databáze MS SQL
Univerzální komunikační rozhraní pro veškeré IS
Použití profilů. Export a import profilu
Provozní listy

Dokumentace

pdf MSU prospekt 1,2 MB
pdf Úvodní prezentace 1,3 MB

Reference

BV elektronik Výrobce transformátorů a dílů pro elektrotechnický průmysl
Ed. Haas CZ s.r.o. Zastoupení potravinářských firem a velkosklad
Meffert ČR spol. s r.o. Specialista na barvy, nátěry, fasády a zateplení budov
Ronja s.r.o. Maloobchod se smíšeným zbožím
Marexim Distributor světového výrobce směsových tkanin
MFP Paper products Vydavatelství a velkoobchod papírenským zbožím
LICON HEAT s.r.o. Otopné konvertorové systémy a radiátory
ELPREMO Výrobce a prodejce elektrozařízení
Czech Republic Onamba s.r.o. Výroba a prodej kabelových svazků pro elektrotechnický průmysl
HAFYSO Výroba a distribuce obalů