Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

Technologie RFID

RFID – Identifikace budoucnosti již dnes

RFID představuje identifikaci pomocí radiofrekvenčních vln. Principem je uložení potřebných dat v paměťových radiofrekvenčních čipech a následné opakované čtení nebo zápis dat pomocí čtečky. Čtecí zařízení má podobu pevné brány nebo ručního terminálu, bezdrátová komunikace probíhá pomocí antény na příslušných radiofrekvenčních vlnách. Informace získávané v průběhu výrobního nebo logistického procesu jsou filtrovány pomocí softwarového vybavení middleware k využití v informačním systému. Identifikace a vysledovatelnost je pak možná celosvětově, a to při dodržení standardu dat EPC Global a s využitím internetového rozhraní EPC Global Network.

RFIDtag-212x160

Co bude s čárovými kódy? RFID technologie v žádném případě zcela nenahradila čárové kódy, tyto se ani s nástupem RFID nestaly technologií zastaralou nebo nepoužitelnou. Čárové kódy zůstávají v mnoha projektech stále nejvhodnějším řešením. V jiných případech lze také využít kombinace čárových kódů a RFID. RFID nalezne své uplatnění v aplikacích se specifickými požadavky nebo při řešení vyžadujícím přednosti této technologie.

RFID tiskárny a tagy

 • Více o tiskárnách DATAMAX RFID naleznete v našem el. obchodu.
 • Námi doporučovaný software k vytvoření etiket je Bartender Enterprise nebo špičkový Codesoft.
 • RFID tagy nabízíme dle konkrétní technické analýzy. Jeden z možných příkladů je zde.

dmx-m-4308-tt-rfid-hf

RFID ruční i panelové terminály

 • Preferujeme prověřené typy terminálů Unitech nebo Motorola.
 • Disponujeme vlastním terminálem vhodným také pro docházku – Sembox a nejnověji Touchbox.

PA692Numeric_frontsideshadow

RFID softwarové aplikace

 • Inventura majetku HIM – využitelná také pro evidenci cenných mobilních předmětů. Ty mohou být vybaveny skrytým zapouzdřeným RFID tagem. Více o aplikaci zde.

HIM

Přehled možných čipů RFID

1) Rozdělení podle provedení:

RFID tag – paměťový radiofrekvenční čip nesoucí datovou informaci. Provedení (tvar, rozměry, materiál) se mohou velmi lišit dle požadavků aplikace. RFID tag se skládá z vlastního čipu, antény, propojení a zapouzdření. Čip determinuje kapacitu a typ RFID tagu, anténa stanovuje kvalitu příjmu a odesílání RF signálu, zapouzdření ovlivňuje možnost použití v různých prostředích a životnost tagu.
RFID smart label – RFID čip je umístěn na potisknutelné etiketě s možností dalších informací – textu, grafiky. Etiketa je potisknutelná tiskárnami DATAMAX a může obsahovat text, grafiku atd.
RFID wristband – náramek na ruku obsahující RFID čip,  využití ve zdravotnictví k identifikaci osob.
RFID karta – čip může být zapouzdřen do plastové karty nebo předmětu typu klíčenky – např. k využití v platebních a docházkových systémech – příklad docházkového řešení Sembox.
RFID inlay – zabudování čipu přímo do produktu, v případě kovového výrobku možnost oddělující vrstvy kvůli rušení

2) Rozdělení podle frekvenčního pásma:

Systémy RFID pracují s různými frekvencemi, jeho stanovení vychází z prvotní fáze analýzy řešení. Je třeba určit požadavky na rychlost čtení a zápisu, dosah signálu a prostor pokrytí atd.

Frekvence Dosah Popis
125 – 134 kHz (LF – nízká frekvence) max. 0,5 m platnost celosvětově, v ČR rozšířená frekvence; možnost snímání v blízkosti kovu a přes vodu; nízká rychlost snímání
13,56 MHz (HF – vysoká frekvence) max. 1 m platnost celosvětově, v ČR rozšířená frekvence; obtížné snímání přes vodu; rychlost snímání / zápis cca. 10x rychlejší než LF (20 kB/s)
865 – 869 MHz (UHF – velmi vysoká frekvence) max. 3 m UHF platné pro Evropu; nelze snímat přes kapalinu a obtížně přes kov
902 – 928 MHz (UHF) max. 3 m UHF platné pro USA, Kanadu a Mexiko
950 – 956 MHz (UHF) max. 3 m UHF platné pro Asii a Japonsko
2,45 GHz ; 5,8 GHz (MW – mikrovlnná frekvence max. 10 m možnost čtení při velmi vysokých rychlostech; vysoká cena čipů

 

RFID tag HF 30x15 rukaRFID tag HF, plastový k nalepení, rozměr 30x15x1 mm

3) Rozdělení podle zdroje napájení:

 • Pasivní – jsou nejrozšířenější, nemají vlastní baterii, napájeny jsou polem snímače. Ten periodicky vysílá pulsy prostřednictvím antény do prostoru, čip využije přijímaný signál k nabití svého napájecího kondenzátoru a vyšle odpověď
 • Aktivní – mají vlastní baterii, jsou schopny vyslat svoji identifikaci. Obecně jsou dražší a těžší, použití pro lokalizaci cenných produktů
 • Semiaktivní – obsahují baterii, která slouží pouze ke zvýšení dosahu snímání

4) Rozdělení podle možnosti zápisu:

 • pouze ke čtení (Class 0), programováno ve výrobě, 64 nebo 96bit, čtení 1000 tagů/s
 • zapisovatelné 1x nebo vícenásobně (Class 1), programováno při použití, 64 nebo 96bit, čtení 200 tagů/sekunda
 • zapisovatelné vícenásobně (Class 0+), programováno kdykoli, 256bit, čtení 1000 tagů/s
 • zapisovatelné vícenásobně (Gen2), programováno kdykoli, 256bit, čtení 1600 tagů/s

Technologické přednosti RFID oproti čárovým kódům

 • bezkontaktní přenos dat, tj. není nutná přímá viditelnost čipu
 • vyšší rychlost přenosu dat a minimalizace chybovosti čtení dat
 • vyšší odolnost nositele dat proti vodě, vlhkosti, otěru apod. (např. zapouzdřený čip)
 • data zapsaná v RFID tagu lze později aktualizovat nebo doplňovat
 • možnost čtecího zařízení snímat současně velké množství tagů
 • identifikace pomocí nezaměnitelného sériového č. produktu

Ekonomické výhody identifikace

 • vysoká rychlost prováděných operací vč. skladových, inventarizace majetku atd
 • minimalizace lidského faktoru a chybovosti
 • celkové zjednodušení výměny dat a identifikace
 • vysoká návratnost počátečních investic zaručená využíváním efektivní technologie

TouchboxTerminál Touchbox.

Příklady uplatnění – inspirace pro vás!

1) Logistika – sledování přepravních jednotek
 • sledování logistických jednotek (např. palety, kontejnery) s možností rychlého načtení několika jednotek současně (např. obsah kamionu)
 • sledování umístění jednotky v globálním měřítku – její lokace, změny trasy atd.
 • velkoobchod, supermarkety – „načtení“ obsahu nákupu zákazníka ve vozíku, sledování pohybu cenného zboží

2) Výroba – traceabilita (sledování výroby)

 • přesná identifikace produktů v průběhu jejich výrobního procesu
 • automatické řízení a změny ve výrobním postupu
 • zpětná vysledovatelnost „historie“ produktu

3) Pošta – automatické zpracování a kontrola zásilek

 • jeden z největších projektů RFID v Evropě (2300 antén, 330 čteček, 13 tisíc pasivních RFID etiket)
 • automatické sledování zásilek, kontrola zjištěné lokalizace, okamžitá korekce chybného přepravy zásilky
 • Zdroj: www.ianywhere.com – fa. Correos (Španělsko)

4) Knihovna – automatická identifikace a registrace knih

 • automatická identifikace knih
 • možnost zcela automatické výměny knih a nonstop provozu 24 hod. denně

5) Pěstitelská produkce léčivých rostlin / optimalizace řízení výživy

 • farmaceutický průmysl – sledování expirace drahých léčiv, kontrola původu, kontrola dodržování teplot v průběhu přepravy
 • rostliny jsou identifikovány pomocí RFID, je průběžně sledován jejich stav (velikost, teplota atd.)
 • program vyhodnocuje data a automaticky přesunuje rostliny pomocí systému přepravních pásů do sekcí s nejvhodnějším prostředím, výživou atd.
 • systém pracuje v hale 30 tisíc m2, zvyšuje kvalitu produkce, minimalizuje náklady
 • Zdroj: www.tagsysrfid.com – fa. WPS – Walking Plant Systems (Holandsko)

Možné obtíže při RFID

Kapaliny a kovy (interference) – blízkost kapalin a kovů může bránit některým radiovým frekvencím. Toto rušení (interferenci) lze vyřešit např. umístěním RFID tagů nebo přímo jejich provedením tak, aby mezi čipem a produktem byl fixován vzduch.
Kolize čteček – situace, kdy jsou signály více čteček navzájem rušeny. Problém lze vyřešit tím, že čtečky přistupují k rádiovému signálu v jiný okamžik. Tímto vyvstává nový problém možného načtení čipu několika čtečkami, což je řešeno konfigurací čteček tak, aby byl každý čip načten pouze 1x v určité lokaci čteček.

Právní předpisy:
Pro využívání radiových frekvencí jsou v Evropě s několika národními výjimkami akceptovány předpisy instituce ETSI. Ve státech Evropy dále platí předpisy nezávislých úřadů. V současnosti se organizace GS1 (dříve EAN) a UCC snaží pod hlavičkou EPC Global vytvořit standard RFID pro globální využití. Tento standard EPC je harmonizován s normami ISO a identifikátory GS1-128 využívanými u čárových kódů.

Pojmy a názvosloví

GS1 (Global Solution / System) – původně organizace EAN
UCC (Uniform Code Council) – organizace sídlící v USA
ETSI (European Telecommunications Standards Institut) – Evropský standardizační telekomunikační institut – je akceptován s národními vyjímkami
GS1-128 – čárový kód obsahující aplikační identifikátory
RFID (Radio Frequency Identification) – radiofrekvenční identifikace
UID (Unique Identifier) – číslo, které jednoznačně identifikuje RFID tag
Backscatter – technologie umožňující pasivním RFID tagům komunikaci se snímačem bez vlastního napájení
Anti-collision – parametr RFID tagu stanovující počet současně nasnímaných tagů
TTF (Tag Talk First) – protokol pro výměnu dat mezi čtečkou a tagem, kdy tag vysílá signál nepřetržitě bez čekání na pokyn čtečky
GTIN – složen z prefix (7 znaků) + č. spotřebitelské jednotky (5) + kontrol. č. (1)
EPC (Electronic Product Code) – elektronický produktový kód, celosvětový standard pro značení logistických jednotek, harmonizováno s normami ISO a využívá UCC/EAN 128. Jedná se o unikátní číslo, které identifikuje a popisuje položku vč. možnosti nezaměnitelného sériového čísla. Struktura kódu:
8 bitů – hlavička, EPC č. verze
28 bitů – informace o firmě (268 milionů firem)
24 bitů – třída výrobku (16 milionů tříd)
36 bitů – unikátní č. produktu (68 milionů čísel)

EPC Global – organizace (50% vlastnictví EAN Internationalů a UCC) k prosazení standardu EPC.
EPC Global Network – internetové rozhraní za účelem globální identifikace čipů RFID, jedná se o síť informačních serverů EPC, které umožňují plné využití globální předávání informací v reálném čase
Chipless RFID tag – čip je založen na bázi vodivých polymerů, oproti klasickým RFID tagům, kde je klasický křemíkový čip. Jedná se o technologii, která je ve ve fázi výzkumu. Výhodou jsou velmi nízké výrobní náklady.
RFID tiskárna – termotransferová nebo termální tiskárna schopná pracovat s etiketami RFID smart label. Tiskárna je kromě standardního potisku schopna zakódovat data do RFID tagu, provést kontrolu zakódování, popř. etiketu označit jako vadnou.
RFID čtečka – zařízení schopné bezkontaktně komunikovat s RFID čipy, provádět zápis a čtení dat. Současná zařízení dokážou načíst zároveň až stovky čipů.
Middleware – software zajišťující zpracování načtených dat a přenos do návazného informačního nebo řídícího systému

Tech_Certifikat_Motorola_RFID