Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

Tools Management System

Program Tools Management System – nabízí uživatelům možnost evidence a sledování pohybu nářadí, forem nebo jiných montážních zařízení a oběžného materiálu. Kromě základní evidence je možné v programu nastavovat intervaly pro pravidelné kontroly, opravy nebo čištění tohoto sledovaného materiálu.

Značení forem

Základem každé evidence je značení sledovaného materiálu. U forem, které jsou během výroby vystaveny působení vysokému tlaku a teplotě, působení vody, oleje či různých chemických látek, není možné použít klasické značení samolepicí etiketou. Po pár cyklech by byla tato etiketa stržena nebo nečitelná. Proto doporučujeme značení kovovými štítky, ať už z nerezavějícího nebo mosazného materiálu, s 2D kódem vyrobeným metodou přímého značení.  Takové štítky připevněné pevným spojem k formě zůstávají čitelné po dobu životnosti formy i navzdory náročným provozním podmínkám.

Z jakých modulů se aplikace skládá

Modul Správa a Prohlížení

Základním stavebním prvkem programu TMS je SQL databáze, nad kterou je vystavená intranetová aplikace, prostřednictvím které je možné uložená data prohlížet a spravovat. Nespornou výhodou toto řešení je možnosti pracovat s tímto systémem na kterémkoliv PC ve firemní síti, který má internetový prohlížeč a přístup k serveru, kde jsou uložená data.

Modul pro sběr dat v terénu

Sběr a zapisování dat do databáze může probíhat přímo v intranetové aplikaci anebo se nejčastěji používá odesílání dat prostřednictvím přenosných PDA terminálů (smartphonů) připojených do WiFi sítě. V PDA terminálu je možnost hledání aktuální pozice sledovaného materiálu, zadávání přesunu materiálu na novou operaci nebo lokaci, zapisování poznámek k jednotlivým operacím atd.

Práce s aplikací

Operátoři v provozu mají k dispozici přenosné PDA terminály. Při každé manipulaci s materiálem operátor snímá jeho kód a kód pracoviště (stroje, regálu) odkud/kam materiál vkládá/bere. Současně může zadat i důvod, proč se s materiálem takto manipuluje. Všechny takto posbírané informace se on-line přes WiFi síť přenáší do centrální databáze na SQL serveru. Takto sesbírané údaje je možné následovně na libovolném PC ve výrobě zobrazovat a třídit.

evidence tools management systemNa řídícím panelu, hlavní obrazovce intranetové aplikace, je v levé části zobrazená stromová struktura materiálů seskupená podle hlavních kritérií definovaných uživatelem. Toto řešení zvyšuje přehlednost a ulehčuje ovládání celého systému. Po výběru určité skupiny výrobků se rozbalí další definované okruhy až po konečný materiál.

V pravé části obrazovky se po výběru konkrétního materiálu zobrazí tzv. Rodný list materiálu. V tomto rodném listu může uživatel definovat obecný název materiálu, jeho evidenční číslo, výrobce nebo dodavatele, předpokládanou délku životnosti, požadavky na životnost či pravidelnou údržbu. Všechny tyto údaje je možné do aplikace také importovat z nadřazeného systému.

V rodném listu výrobku se také nachází pole, které zobrazují aktuální umístění materiálu, počet jeho čištění, oprav apod. K rodnému listu materiálu je možné se dostat také přímo zadáním (nasnímáním) kódu materiálu do vyhledávacího pole.

Systém má zabudované základní statistické sestavy a nabízí možnost exportovat vybraná data do *.xls formátu, kde je možné s nimi dále pracovat. Aplikace má samozřejmě implementovaný i administrátorský model pro aktualizaci číselníků importů z nadřazených systémů.

Ukázky obrazovek z nasazení v praxi

V článku jsou použity obrázky od zákazníka, který využívá tento systém na evidenci výrobních forem, tzv. planet.