Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

Verifikátory

Co je to verifikace?

Verifikace je proces ověřování kvality symbolu podle specifikace příslušné normy (standardu). K verifikaci je nutné použít k tomu určené zařízení – verifikátor. Často je proces verifikace chybně zaměňován s validací. Validace je proces ověření čitelnosti symbolu. Validace poskytuje pouze informaci, zda symbol je či není čitelný snímačem, kterým validaci provádíme. Nevypovídá nic o kvalitě symbolu. Validaci lze provést běžným snímačem.

V moha případech jsou dnes dodavatelé vázáni požadavky zákazníka na to, aby na dodávaných produktech bylo prováděno značení 1D popřípadě 2D symbolem a aby tento symbol odpovídal určité kvalitě. Zákazník si tím zajistí 100% a rychlou čitelnost těchto symbolů u svých následných procesů. Verifikace nejenom že ověří celkovou kvalitu, ale rovněž odhalí, který konkrétní parametr je problémový. Výrobce má tedy zpětnou odezvu a ví, na co se má zaměřit a co má udělat proto, aby zvýšil svou kvalitu značení.

Verifikátory jsou tedy používány na straně výrobců, kteří si jejich prostřednictvím ověřují kvalitu svého značení. Jsou používány rovněž i na straně odběratelů, kteří si naopak ověřují kvalitu značení svých dodavatelů, aby tak zabránili případným problémům ve své výrobě. V posledních letech je tomu tak především u DPM symbolů (symboly, které vznikají laserem, mikroúderem, atd.), kde kvalita značení je zvláště důležitá. Samotná technologie značení je dosti náročná a výsledek závisí na mnoha faktorech. DPM značení je využíváno pro automatizaci procesů u traceability systémů a proniká do výrob, kde pouhá etiketa nebo inkJet nemá šanci na úspěch.

Verifikují se 1D symboly (tzv. čárové kódy – Code 128, EAN 13, atd.), 2D symboly (Data Matrix, QR code, atd.) a samozřejmě DPM symboly (zde se většinou jedná o 2D symbol, který je vyznačen pomocí laseru, mikroúderu, atd. přímo na produkt.

Jak verifikovat?

Ke správné verifikaci potřebujeme vědět jakou normou (standardem) má být symbol verifikován. Norem pro verifikaci je celá řada. V případě, že máte definováno, podle jaké normy máme verifikovat, tak máme situaci ulehčenou. Pokud tomu tak není, doporučujeme poradit se s odborníky. Obecně lze však říct, že DPM symboly (symboly, které jsou vyznačeny přímo do materiálu pomocí laseru, mikroúderu, chemickým leptáním, atd.) se verifikují dle AIM DPM-1-2006. A symboly tištěné na tiskárnách pak dle ISO 15415. Toto je jen obecné doporučení. Pokud tedy víme, jakou normou máme verifikovat, tak musíme vybrat správné zařízení. Zde je nutné si ověřit, zda zařízení k verifikaci má certifikaci a zda zařízení obsahuje vše potřebné k verifikaci.

Verifikátory

 

Axicon je světovým lídrem v oblasti vývoje a výroby verifikátorů. Ve své produktové řadě má 1D verifikátory pro verifikaci čárových kódů (symbolů) i 2D verifikátory pro verifikaci symbolů QR code, Data Matrix, atd.

 Axicon 6015, 6515, 7015

Jsou určeny k verifikaci 1D symbolů. Rozdíl v jednotlivých zařízeních je v šířce čtecího pole (jak široké symboly je daný verifikátor schopen verifikovat) a v tzv. aperture reference (jaké modulo zvětšení/zmenšení může daný symbol mít).
Vyhodnocovací software je v českém jazyce.

  Axicon 6025-S, 6525-S, 7025-S

Řada „S“ má kontinuální skenovací funkci. Za méně než jednu sekundu můžete mít výsledky až 100 skenů symbolu v různých místech symbolu.
Toto využijete třeba ve spojení s tiskárnou. Verifikátor kontroluje tištěné symboly a v případě, že výsledek neodpovídá nastaveným parametrům, tak signálem zastaví tisk.
Vyhodnocovací software je v českém jazyce.

  Axicon 12xxx

Řada verifikátorů určená k verifikaci 2D symbolů QR Code, Data Matrix, atd. Rozdíl v jednotlivých zařízeních je ve velikosti čtecího pole (jak veliký může být symbol) a v tzv. aperture reference (jaké modulo zvětšení/zmenšení může daný symbol mít).

 Axicon 15000

Jde o univerzální řešení pro verifikaci 1D a 2D symbolů.

 Axicon 6000W

Je speciálně navržena pro verifikaci Pharmacy Code.

Axicon PV

Přenosné jednotky pro některé typy verifikátorů. V případě, že chcete využívat zařízení mobilně a s verifikátorem nechcete přenášet notebook, tak lze připojit některé verifikátory k PV jednotce, která je na baterie. Verifikaci provedete v terénu, na displeji vidíte okamžitě výsledek, který je ukládán do paměti. Provedené verifikace lze následně přenést z jednotky do PC a zde je analyzovat, archivovat.


Barcode Type 6000 Series 6500 Series 7000 Series 12500-12800 15000
Retail point of sale (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E) X X X
Outer case barcodes (EAN-13, UPC-A, ITF-14, GS1-128) X X
Pallet labels (logistics labels) X
Two-dimensional (Data Matrix, QR Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code) X X
Model Windows compatible Technology Wavelength Continuous scanning Interface Linear/2D Field of view Aperture reference Connect to PV-1000?
6015 yes CCD red, 660nm no USB, RS232 optional linear 66mm 03, 05, 06, 10, 20 mil yes
6515 yes CCD red, 660nm no USB, RS232 optional linear 125mm 05, 06, 10, 20 mil yes
7015 yes CCD red, 660nm no USB, RS232 optional linear 195mm 08, 10, 20 mil yes
6025-S yes CCD red, 660nm yes USB2 linear 66mm 03, 05, 06, 10, 20 mil no
6525-S yes CCD red, 660nm yes USB2 linear 125mm 05, 06, 10, 20 mil no
7025-S yes CCD red, 660nm yes USB2 linear 195mm 08, 10, 20 mil no
PV-1072 n/a CCD red, 660nm no USB linear 66mm 03, 05, 06, 10, 20 mil n/a
6000W yes CCD white light no USB, RS232 optional pharmacode only 66mm n/a no
12000 yes camera red, 660nm n/a USB2 2D 25x18mm III.20 no
12500 yes camera red, 660nm n/a USB2 2D 37x25mm III.20 no
12600 yes camera red, 660nm n/a USB2 2D 51x38mm VI.20 no
12700 yes camera red, 660nm n/a USB2 2D 70x51mm VI.20 no
12800 yes camera red, 660nm n/a USB2 2D ???? III.20 no
15000 yes camera red, 660nm n/a USB2 Linear & 2D 58x31mm 3mil and more, in steps of 1mil