Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

Verifikace čárových kódů

Chcete mít jistotu, že vámi vytvořené kódy jsou v naprostém pořádku a vyhnout se případným komplikacím s reklamací zboží z důvodu nekvalitního značení? Využijte naší služby na zakázkovou verifikace 1D kódů a kódů DataMatrix. Verifikaci provádíme certifikovanými přístroji a  výsledkem je protokol se všemi naměřenými hodnotami, který vám pomůže zaměřit se na slabá místa. Navíc verifikace DPM kódů (přímé značení) dle normy AIM DPM Vám napoví, který typ osvětlení zvolit pro čtení náročných kódů.

Verifikaci provádíme v naší laboratoři, nebo přímo u zákazníka dle následujících norem:

Verifikace 1D kódů

  • ASI/CEN/ISO

Verifikace 2D DataMatrix

  • ISO/IEC 16022
  • ISO/IEC  15415
  • AS9132
  • AIM DPM
  • MIL-STD-130

axicon

Co je to verifikace?

Verifikace je proces ověřování kvality symbolu podle specifikace příslušné normy (standardu). K verifikaci je nutné použít k tomu určené zařízení – verifikátor. Často je proces verifikace chybně zaměňován s validací. Validace je proces ověření čitelnosti symbolu. Validace poskytuje pouze informaci, zda symbol je či není čitelný snímačem, kterým validaci provádíme. Nevypovídá nic o kvalitě symbolu. Validaci lze provést běžným snímačem.

V moha případech jsou dnes dodavatelé vázáni požadavky zákazníka na to, aby na dodávaných produktech bylo prováděno značení 1D popřípadě 2D symbolem a aby tento symbol odpovídal určité kvalitě. Zákazník si tím zajistí 100% a rychlou čitelnost těchto symbolů u svých následných procesů. Verifikace nejenom že ověří celkovou kvalitu, ale rovněž odhalí, který konkrétní parametr je problémový. Výrobce má tedy zpětnou odezvu a ví, na co se má zaměřit a co má udělat proto, aby zvýšil svou kvalitu značení.

Verifikátory jsou tedy používány na straně výrobců, kteří si jejich prostřednictvím ověřují kvalitu svého značení. Jsou používány rovněž i na straně odběratelů, kteří si naopak ověřují kvalitu značení svých dodavatelů, aby tak zabránili případným problémům ve své výrobě. V posledních letech je tomu tak především u DPM symbolů (symboly, které vznikají laserem, mikroúderem, atd.), kde kvalita značení je zvláště důležitá. Samotná technologie značení je dosti náročná a výsledek závisí na mnoha faktorech. DPM značení je využíváno pro automatizaci procesů u traceability systémů a proniká do výrob, kde pouhá etiketa nebo inkJet nemá šanci na úspěch.

Verifikují se 1D symboly (tzv. čárové kódy – Code 128, EAN 13, atd.), 2D symboly (Data Matrix, QR code, atd.) a samozřejmě DPM symboly (zde se většinou jedná o 2D symbol, který je vyznačen pomocí laseru, mikroúderu, atd. přímo na produkt.