Ve Sbírce zákonů vyšla 22. 7. 2014 Novela zákona o potravinách, značení potravin a alergenech. Souvisí s tzv. Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011, které je výsledkem evropského úsilí o zkvalitnění označování potravin. Novela společně s evropským nařízením představuje základ pro označování alergenů v potravinách a nabývá účinnosti 13. prosince 2014.

9. 12. 2014

TOUCHBOX má jedinečné využití pro průmyslová i neprůmyslová řešení – např. sběr dat z výroby za účelem jejího sledování a efektivity.

21. 11. 2014

Výrobce UNITECH přišel na trh s ručním terminálem PA520. Ten jsem v BARTECH prověřili i s naším softwarem – řešení Inventarizace hmotného majetku HIM.

14. 11. 2014

Všestranný a výkonný CR6000 je nezbytný snímač čárových kódů do každé průmyslové výroby s náročnými provozními podmínkami.

7. 11. 2014

Technologie RFID je moderní způsob bezdotykové identifikace, která využívá rádiofrekvenčních vln. V České republice nebo na Slovensku není rozšíření tak progresivní, jako ve světě. Rozhodně ne takové, jak by si tato technologie jistě zasloužila. Postupně si ale nachází další oblastí použití, stačí se při technické analýze zamyslet nad použitím RFID a finanční návratností.

19. 8. 2014