29. 8. 2021

OEE

OEE je jedním z hlavních ukazatelů, jak vaše výroba funguje. OEE pocházející z anglického Overall Equipment Effectiveness umožňuje srovnat efektivnost jednotlivých výrobních zařízení, ale také celých výrobních linek. Je to klíčová informace pro ty, kteří chtějí zefektivňovat a vylepšovat. A mezi ty vy určitě patříte, nemáme pravdu?

 

A jak takové OEE vypočítáte? 👇

 

OEE = Dostupnost x Výkon x Kvalita x 100%

 

Co však znamenají jednotlivé pojmy?

🟦 Dostupnost – neboli availability – je poměr mezi výrobním časem (kdy je zařízení v chodu) a disponibilním časem (očekávaná doba chodu zařízení).

🟦 Výkon – neboli performance – je poměr mezi skutečným a plánovaným výstupem.

🟦 Kvalita – neboli quality – je poměr mezi výstupem kvalitních výrobků a výstupem všech výrobků.

 

A k čemu vám jsou tyto výpočty dobré? 👉 Pokud znáte OEE, jste o krok napřed. Můžete eliminovat ztráty vzniklé z prostojů, z poškození výrobků, z nižšího výrobního taktu… Prostě a jednoduše odkryjete všechny karty. Získáte přehled o skrytých kapacitách výrobních strojů, díky kterým můžete zvýšit efektivitu výroby, a tím i zisky. 

Odebírejte novinky

Zásady ochrany osobních údajů