27. 10. 2021

Kontrola výroby

xTrace slouží jako výborný kontrolor kvality výroby. Základem je, že před zahájením každé výrobní operace je z dílu snímáno sériové číslo v podobě čárového nebo 2D kódu, a to i automaticky kvůli co nejmenší ztrátě času operátorů. Na základě této identifikace je automaticky rozpoznán produkt, a přestože o tom uživatel ani neví, systém automaticky provede:

  • 🟦  Kontrolu routingu – patří díl na toto pracoviště?
  • 🟦  Kontrolu kvality – proběhly předchozí operace v pořádku?

Pokud jsou obě podmínky splněny, je umožněno zpracování dílu – podle způsobu komunikace např. sepnutím relé, nebo prostřednictvím OPC je předán signál pro spuštění stroje. Vše probíhá automaticky, jediným krokem pro obsluhu je nasnímání čárového kódu, a i toto může být provedeno bez zásahu uživatele při použití stacionárního snímače.

Během výrobní operace lze kontrolovat další parametry vyplývající z technologických požadavků na kvalitu výrobku:

  • 🟦  Kontrola fyzikálních parametrů (hmotnost, rozměry, teplota, tlak atd.)
  • 🟦  Výsledek testu verifikace atd.
  • 🟦  Výsledek vizuální kontroly nebo kamerové zkoušky

O aktuálním stavu výroby má vedení i zaměstnanci neustálý přehled díky vizualizaci.

Výrobní systém xMost neúnavně sbírá výrobní data a ty následně přehledně zobrazuje ve webové aplikaci. K dispozici tak máte manažerský přehled se statistikou za posledních 30 dní s přehledem aktuální situace ve výrobě i online/statistický přehled všech připojených strojů.

Tím pádem budete přesně vědět, kdy stroj stojí, jaká je produktivita celé haly, jaká je spotřeba elektrické energie…

Už žádná špatná rozhodnutí pro nedostatek informací.

Odebírejte novinky

Zásady ochrany osobních údajů