4. 3. 2022

Automatická identifikace

Automatická identifikace je značení výrobků tak, aby bylo možné je jednoznačně identifikovat, automaticky evidovat a eliminovat chyby lidského faktoru.

Nejpoužívanější způsob značení výrobků jsou čárové kódy, které se pak lepí na výrobky, nebo se tisknou přímo na obaly. Ty pak umí rychle a bezchybně přečíst snímače čárových kódů.

 

Automatická identifikace Bartech

V Bartechu se věnujeme vlastnímu vývoji SW aplikací pro automatickou identifikaci. Tisk a identifikaci etiket a 1D a 2D kódů umožňuje náš systém xTrace. Ten také sbírá data z výroby, řídí toky materiálů, zakázek a produktů ve výrobě a ukládá data pro zpětné dohledání. Tak zajišťuje vysokou kvalitu, protože sleduje postup výrobku všemi výrobními operacemi a kontroluje jejich správné provedení. Tím eliminuje četnost reklamací.

 

V řešení automatické identifikace jsme mistři, tak nám napište.

 

Odebírejte novinky

Zásady ochrany osobních údajů