Aplikace pro skladové hospodářství

Mobilní skladník je systém umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky s vestavěným snímačem na čárové kódy.

Zvýšení efektivity práce skladníka

Jednoduché vytváření dokladů

Zamezení chybovosti

Propojení s kterýmkoli IS

Programem v terminálu lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

V dnešní době je téměř každé zboží přicházející do skladu označeno čárovým kódem, podle kterého jej lze jednoznačně identifikovat. Proč nevyužít této výhody? Tím je možné se vyvarovat chyb a časových ztrát způsobených zdlouhavým ručním přepisováním formulářů.

Aplikace MSU (skladové hospodářství) využívá seznamy (číselníky) skladů a zboží (skladových karet) a může pracovat také se seznamy pracovníků (skladníků), firem (dodavatelů a odběratelů), detailů zboží a šarží nebo sériových čísel.

Samozřejmostí je práce s více sklady a s více rozpracovanými doklady jednotlivých činností najednou, používání různých funkcí pro šarže a sériová čísla, volitelných polí k vkládání dalších potřebných údajů (vlastnosti výrobků, lokace apod.), funkce zobrazení informací o skladové kartě apod.

Při výdeji lze tisknout etikety položek s čárovým kódem k aplikaci na expediční jednotky.

Kompletní řešení skladu

aplikace pro skladové hospodářství

PROGRAM V PC

Program v PC obsahuje:

ADMINISTRÁTOR LICENCÍ – určený ke správě licenčních klíčů terminálů (aktivace, doplňování apod.)

SYNCHRONIZÁTOR – zajišťuje datovou komunikaci mezi informačním systémem uživatele a programem MSU v terminálu. Slouží ke kopírování programu a číselníků (dat) do terminálu, ukládání výsledných dat z terminálu zpět do PC. Umožňuje např. zvolit typ datových souborů a jejich umístění, vlastnosti datových polí, vlastní nastavení kopírované do terminálu, umístění souborů s číselníky, jejich názvy, nastavení volitelných polí apod.

APLIKACE V TERMINÁLU

Vlastní program spustitelný v ručním terminálu, umožňuje provádění skladových operací ve skladu tj. vytvářet, prohlížet a doplňovat skladové doklady pro příjem, výdej a převod mezi sklady a provádět inventury skladu. Identifikaci produktů lze provádět snímáním čárových kódů popř. ručním výběrem pomocí klávesnice.

RUČNÍ TERMINÁL (PDA)

Slouží ke spuštění programu MSU (skladové hospodářství) a k vlastnímu provádění skladové činnosti pracovníkem např. ve skladech. Pomocí aplikace Komunikátor se mezi terminálem a PC kopírují data na předem určená místa. V PC jsou data načítána informačním systémem, který dle typu dokladu vytvoří dodací list, příjemku, nebo inventurní manko. Aby vše fungovalo automaticky, Komunikátor lze spouštět s parametry přímo z informačního systému. Dle zvoleného parametru Komunikátor provede určitou funkci a po dokončení operace se ukončí. Typickým případem je export všech číselníků do terminálu nebo import a uložení všech skladových dokladů z terminálu do PC. 

TISKÁRNA ETIKET

Volitelné doplňky, pomocí nichž lze označovat zboží, které není dodavatelem označeno čárovým kódem anebo výstupní přepravní jednotky (např. palety) apod. Běžná etiketa s čárovým kódem nemusí obsahovat pouze kód zboží, ale například výrobní číslo, popis nebo obrázek či logo firmy. Používají se zejména termotransferové tiskárny sbírající údaje pro etikety s čárovým kódem z databáze informačního systému. Přímo k MSU v PDA lze bezdrátově připojit Bluetooth termální tiskárnu a tisknou při výdeji etiketu dané položky.

 

Mám zájem o aplikaci MSU

    nebo nás kontaktujte na

    Výrobní systém xTrace

    xTrace je výrobní systém z řady tzv. MES systémů. Tvoří vazbu mezi ERP (ekonomickými) informačními systémy a systémy pro automatizaci technologických procesů výroby.

    Pracuje s aktuálními výrobními daty v reálném čase, což umožňuje pružně reagovat na události ve výrobě i na okamžité požadavky obchodu, a přizpůsobovat výrobní proces tak, aby byl co nejefektivnější.