Automatizace kontroly balení s dodávkou obslužného softwaru

Jeden z 20 největších světových dodavatelů a vývojový partner automobilového průmyslu se spolehl na naše řešení. Dodali jsme snímač Microscan a zprovoznili balicí linku s automatických snímáním a kontrolou čárového kódu.

Automatické snímání

Požadavkem zákazníka byla automatizace linky balení a dodání obslužného softwaru a hardwaru, aby se předcházelo případným reklamacím ze strany odběratelů. Navíc by mělo jít o dvojí kontrolu, jednak při snímání kódu z produktu, po kterém následuje vytištění etikety pro přepravní box a opětovná kontrola čitelnosti a správnosti tohoto štítku.

 

Neprůstřelná kontrola

Celé řešení funguje tak, že operátor při balení produktu provede automatické přečtení čárového kódu z produktu, a to pouhým přiložením produktu ke snímači, který jsme dodávali. Konkrétně šlo o Microscan MS 820. Čtení snímače je aktivováno senzorem, informace ze snímače je zpracována programem, který je napojen na firemní databázi, takže veškeré údaje jsou dostupné v interním systému.

Na základě přečteného kódu je provedena kontrola kódu v této databázi a jsou vytištěny dvě etikety, které se aplikují na přepravní box produktu. Box je po válečkovém dopravníku přesunut na další stanoviště k odběru (expedice). Dopravník je kryt klecí proti odebrání/přidání zboží do boxu a při přesunu jsou čteny čárové kódy z boxu.

Tímto procesem je v závěru operace ověřena správnost a čitelnost kódů na boxu. V případě nepřečtení jakéhokoliv kódu nebo vyhodnocení kódu programem jako neshoda je obsluha informována zvukovou signalizací a varovnou zprávou v programu.

Provoz s menšími náklady

Zákazník touto aplikací snížil provozní čas na balení produktu, protože snímání ručním snímačem bylo nahrazeno automatickým snímáním. Dále byla zajištěna 100% spolehlivost a následná kontrola štítků na přepravním boxu produktu. Čtením je kontrolována nejenom čitelnost kódu, ale i jeho správnost.
Zákazník tímto předešel případným reklamacím ze strany svých odběratelů a zajistil si zrychlení a automatizaci procesu balení.

Mám zájem o stejné nebo podobné řešení

    nebo nás kontaktujte na