GS1 logistická etiketa v závodech KM Beta

Přesná evidence skladového hospodářství a sledovatelnost výrobků v dodavatelském řetězci byly hlavními motivy pro zavedení GS1 logistické etikety, GS1 LL, v jihomoravské společnosti KM Beta. Největší český výrobce betonové střešní krytiny a jediný tuzemský producent progresivních zdicích prvků, vápenopískových cihel, pomocí standardních štítků s SSCC kódy označuje veškerou svoji produkci. Česká rodinná firma KM Beta vznikla v roce 1996. Specializuje se na výrobu betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel, pálených zdicích bloků, stropních vložek a nosníků i suchých maltových směsí.

Závody a historie 

Společnost provozuje čtyři závody (viz níže). Betonová střešní krytina se v Bzenci-Přívozu vyrábí od roku 1983 a dnes se dodává na trh nejen v ČR a SR, ale i do Polska, Maďarska, Německa, Nizozemska či do Pobaltí. Vápenopískové zdicí prvky se zde produkují již od roku 1912. S rostoucí poptávkou po tzv. pasivních domech se tento systém stává velmi oblíbeným: Jeho vysoká pevnost umožňuje realizaci nosných stěn již od tloušťky 175 mm, a tím zvětšení užitné podlahové plochy oproti klasickému zdivu přibližně o 8 %. Systém je mrazuvzdorný, má vynikající zvukově izolační vlastnosti a vysokou schopnost akumulace tepla, čímž umožňuje zkrácení topné sezony až o čtyři týdny a naopak letní provoz bez klimatizace. V Bzenci-Přívozu KM Beta vyrábí také široký sortiment výrobků od cementových potěrů, lepidel, stěrkovacích hmot a vnitřních omítek až po zdicí malty a tepelně izolační malty. Pálené zdicí prvky a překlady pocházejí ze závodu v Hodoníně.

Všechny závody zpracovávají suroviny z vlastních lokálních zdrojů, přičemž rozsáhlá ložiska jemných křemičitých písků z oblasti Bzence-Přívozu jsou základní surovinou pro výrobu kvalitních suchých maltových směsí, vápenopískových cihel i hladkého povrchu betonové střešní krytiny.

KM Beta je výrobcem uceleného sortimentu stavebních materiálů pro hrubou stavbu.

Závody:

 • Bzenec-Přívoz I, II — betonová střešní krytina a vápenopískové cihly;
 • suché maltové směsi
 • Kyjov — betonová střešní krytina
 • Hodonín — pálený zdicí materiál

  Pilotní provoz v hodonínské cihelně

  Největšími odběrateli jihomoravské společnosti jsou nezávislé sítě prodejen se stavebninami a firmy specializované na prodej střešních krytin. Zboží se expeduje do skladů odběratelů, část produkce směřuje přímo na stavby. V roce 2014 se management společnosti rozhodl zavést postupně ve všech závodech automatickou identifikaci palet s hotovými výrobky.  Pro testovací provoz byla vybrána cihelna v Hodoníně. Výroba keramických zdicích prvků a překladů zde navazuje na tradici přesahující 150 let; na místě dnešního závodu stávala největší cihelna v rakouskouherské monarchii. Hodonínský závod vyrábí více než 80 typů pálených zdicích prvků, překladů a nosníků. V sezonní špičce, která u daného sortimentu připadá na podzim a jaro, je ze závodu expedováno až 600 tun zboží denně.

  GS1 LL obsahuje identifikaci odpovědného pracovníka

  Dodavatelem řešení pro automatickou identifikaci se stala společnost Bartech. Akreditovaný partner GS1 Czech Republic navrhl projekt označování palet s hotovými výrobky pomocí dvou standardních logistických etiket. Na konci linky automatický aplikátor opatřuje paletu štítky formátu A5. GS1 LL je rozdělena do tří zón. V dolní sekci najdeme dva lineární čárové kódy GS1-128 se zakódovaným SSCC, sériovým číslem logistické jednotky, resp. identifikací produktu a množstvím jednotek na paletě.

  Ve střední sekci jsou uvedeny SSCC kód, GTIN a množství jednotek v okem čitelné podobě, datum výroby a také ID pracovníka, který je za konkrétní paletu odpovědný (jde o operátora zajišťujícího chod linky). Horní volná zóna kromě loga a adresy výrobní firmy obsahuje dva dvoudimenzionální symboly. GS1 DataMatrix umístěný na levé straně slouží k zakódování všech tří aplikačních identifikátorů z kódů GS1-128 v dolní sekci.

  GS1 DataMatrix dobře čitelný i z vozíku

  Nosič GS1 DataMatrix pro svoji vynikající dekódovatelnost za ztížených podmínek stále více expanduje do sektoru logistiky, a proto byl zvolen i v popisované aplikaci. „Konstrukční ochranné prvky vysokozdvižných vozíků zamezovaly účinnému načítání lineárních kódů operátory. 2D kód obsluha s ručními terminály z vozíků snímá bez problémů,“ vysvětluje použití symbolu GS1 DataMatrix Michal Pivka, obchodní manažer společnosti Bartech. Nosiče GS1-128 se shodnou informací jsou určeny především pro snímání na straně odběratelů, kteří zpravidla ještě nejsou vybaveni kamerovými snímači.

  Pravou stranu volné zóny vyplňuje QR kód určený pro zákazníky. „Kód zákazníka přesměruje na stránku s technickým listem výrobku uloženého na paletě, například když potřebuje u stavebního materiálu nalézt doklady ke kolaudaci,“ říká Marek Žídek, obchodní ředitel společnosti KM Beta. Dříve se tento kód tiskl na plastové etikety, které se do palet ručně vkládaly. Přidání nosiče na paletovou etiketu GS1 LL přineslo vítané zjednodušení i finanční úsporu.

  Ukázka GS1 logistické etikety označující produkci závodu v Hodoníně.

  Potřeba odolných etiket s vysokou přilnavostí

  Na počátku směny zadává operátor výrobní linky konkrétní výrobek do informačního systému pomocí dotykového displeje terminálu Touchbox. Aplikátor etiket je s IS Helios Orange propojen přes datový můstek. V momentě aplikace etikety na paletu informační systém vytváří doklad o příjmu a novou jednotku zaeviduje do skladového hospodářství. Následně paletu odváží manipulační vozík k uskladnění na volnou nezastřešenou plochu nedaleko výrobní linky.

  Vzhledem k tomu, že cihelna přes zimu nepracuje, zboží je potřeba vyrábět na sklad. Navržení optimálního materiálu pro výrobu etiket a jejich aplikaci bylo vedle přípravy datového obsahu jednou z hlavních výzev projektu. Etiketa se aplikuje v prašném prostředí, musí odolat povětrnostním vlivům několikaměsíčního skladování pod širým nebem a jejímu snímání nesmí bránit odrážení přímého slunečního svitu. Automatický aplikátor na paletu za pohybu aplikuje dvě etikety (přední a boční). Samotný aplikační cyklus netrvá déle než 20 sekund. Kvůli prašnému prostředí jsou všechny komponenty (tiskárna, aplikační hlava, PLC, Touchbox i spotřební materiál) uzavřeny uvnitř aplikátoru, který se před aplikací otevře a poté uzavře.

  Sejmutím GS1 LL z palety na expedici je konkrétní skladová položka vyřazena ze skladového hospodářství.

  Plná sledovatelnost produkce v dodavatelském řetězci

  Režim testování automatické identifikace palet v hodonínské cihelně trval tři měsíce. Poté bylo řešení rozšířeno do ostatních závodů společnosti v Kyjově a Bzenci, kde kromě automatického aplikátoru firma Bartech instalovala průmyslové tiskárny etiket určených pro manuální aplikaci na logistické jednotky s doplňkovým sortimentem, jako jsou např. okrajové tašky nebo hřebenáče.

  „Systém nám zabezpečil přesnou evidenci skladového hospodářství,“ popisuje Marek Žídek přínosy automatické identifikace výrobků. „Díky označování palet sériovými čísly jsme nyní schopni vyhledat konkrétní šarži výrobků v celém obchodním řetězci, který zahrnuje velkoobchody, jejich odběratele a koncové zákazníky. Pokud by došlo k problému ve výrobě, měli bychom přesnou informaci, kterých produktů by se týkal a který z pracovníků by za něj byl odpovědný.“

  Vedení společnosti KM Beta přemýšlí o dalších možnostech automatizace a digitalizace procesů. 

  Případová studie vznikla ve spolupráci s GS1 Czech Republic.
  Napsal/a: Redakce GS1 INFO 859.

   

  Mám zájem o stejné / podobné řešení

   nebo nás kontaktujte na