Perfektní dosledovatelnost díky systému xTrace

Společnost Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. je výrobní podnik specializující se na osazování desek plošných spojů pro automobilový průmysl a průmyslovou techniku. Společnost je jedním z vedoucích dodavatelů v elektrotechnické výrobě ve střední Evropě.

Výchozí situace 

Zákazník se specializuje na osazování desek plošných spojů (DPS). Desky jsou spojeny na panelu a osazovány na automatizované lince. Dále dochází k dělení panelů na jednotlivé desky, k finálním kontrolám a otestování funkčnosti.

Výroba u zákazníka probíhá jak dávkově, tak diskrétně. Společnost požadovala zajistit kompletní kontrolu nad průběhem výroby. V neposlední řadě bylo potřeba vyřešit značení jednotlivých desek plošných spojů, které zákazník neměl doposud zavedeno.

Požadavky zákazníka:

 • Stoprocentní dosledovatelnost každého dílu 
 • Komunikace a napojení na stroje, např. Laser, SMT linka, FCT a ICT testery
 • Zpětná dosledovatelnost šarží vstupního materiálu na jednotlivých DPS 
 • Online sběr dat o dobrých a špatných kusech na kontrolním pracovišti
 • Sledování produktivity jednotlivých pracovišť
 • Integrace s ERP systémem 

 

Řešení

Zákazník se pro vyřešení výše popsaných požadavků rozhodl nasadit výrobní systém xTrace. Ten zajistil kompletní sledování výroby panelů a jednotlivých kusů DPS a tím i jejich zpětnou dosledovatelnost.

první etapě byl systém propojen s ERP BAAN a později SAP a došlo k implementaci sledování osazovacích linek (SMT). Bylo dodáno propojení komunikace výrobního systému xTrace se stroji na SMT lince, která obsahuje:

 • Stroje pro nanášení pasty typu ELA, Horizon a INF
 • Pick and Place stroje typu Topaz, Yamaha, Opal
 • Osazovací SMT stroj Hitachi
 • Pec typu Ersa, Omniflex, Heller

Výzvou a prioritou tohoto projektu bylo vyřešit značení jednotlivých DPS na stroji Laser, které zákazník neměl doposud zavedeno. Značení panelu i jednotlivých DPS bylo realizováno pomocí 2D kódu a současně byla vyvinuta komunikace se strojem Laser, takže je zajištěna zpětná dohledatelnost výrobků přímo ve webovém rozhraní xTrace. Zde jsou přehledně v rodném listu výrobku zaznamenány všechny informace o panelu a jednotlivých DPS v průběhu celého výrobního cyklu. 

Souběžně proběhla implementace univerzálních aplikací xTrace s vizuálním výstupem pro snadné ovládání jednotlivých pracovišť uživateli a byla zajištěna úplná dosledovatelnost diskrétní výroby.

Druhá etapa byla zaměřena na dávkovou výrobu a implementaci systému xTrace na pracoviště s testery FCT (functional testing) a ICT (in-circuit testing) a sledování pracovišť Balení a Expedice. 

Pro účely finálního vyhodnocení dobrých a špatných kusů bylo zřízeno kontrolní pracoviště se stávající PC sestavou, na které je spuštěna aplikace xTrace Rework, tzv. kontrolní pracoviště oprav. Systém umožňuje oprávněným operátorům na tomto pracovišti měnit stavy desek. Po individuálním posouzení či opravě je vrátit zpět do provozu nebo označit definitivně za zmetek.  Všechny tyto opravné a kontrolní úkony jsou zaznamenány a uloženy v rodném listu výrobku.  

Systém xTrace zaznamenává důsledně produktivitu jednotlivých pracovišť, aktuálně vyhodnocuje data z výroby a prezentuje přehledné vizuální výstupy (OEE)Na jednotlivých pracovních operacích jsou zaznamenávány informace o počtu výrobků v čase a tyto porovnávány s plánem a časem cyklu na operaci. Výsledky a analýzy dat jsou uživatelům k dispozici ve webové aplikaci.

 

Přínosy řešení

 • Stoprocentní dosledovatelnost vyráběných produktů a úplná dokumentace pro případné reklamace 
 • Online vyhodnocení produktivity jednotlivých pracovišť
 • Zvýšení kvality výroby díky řízení značení panelů a DPS ze stroje Laser 
 • Zpětná dosledovatelnost složení výrobku (šarže vstupního materiálu)
 • Kompletní historie výrobku od vzniku až po expedici (rodný list výrobku)
 • Zachycení neshod v okamžiku zrodu díky implementaci aplikace Rework – kontrolní pracoviště oprav
 • Online odvádění výroby a napojení na ERP systém SAP

Použité technologie

Jako databázové úložiště slouží Microsoft SQL server. Zákazník má celkem 80 pracovišť a používá serverovou licenci, která dokáže obsluhovat až 100 pracovišť. Jednotlivé stroje jsou propojeny s výrobním systémem pomocí komunikačních mostů. Zároveň je systém integrován s ERP SAP zákazníka. Pracoviště jsou osazena terminály s displejem a numerickou klávesnicí (Sembox). U některých typů pracovišť s nutnými vstupy od operátorů jsou využity stávající PC sestavy, na kterých je spuštěna aplikace xTrace (Laser, SPI, SMT, AOI). 

Výsledek očima zákazníka

„Díky výrobnímu systému xTrace od společnosti Bartech, s.r.o. máme okamžitý přehled o stavu výroby, zlepšila se kvalita výroby a zvýšila se produktivita i efektivita jednotlivých pracovišť, kterou můžeme sledovat online. Podařilo se nám také snížit výrobní náklady a celkově optimalizovat výrobu.“

Jan Doubek

ICT Manažer, Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.

Mám zájem o stejné / podobné řešení

  nebo nás kontaktujte na