Rychlý snímač do potravinářského průmyslu

Náš zákazník se zabývá výrobou dětské výživy již od roku 1950 a stal se tak prvním závodem vyrábějící dětskou výživu ve střední Evropě.

Potravinářský průmysl je někdy agresivní prostředí, kde se vyskytuje vysoký obsah soli nebo se dostáváme do přímého styku s dezinfekčními chemickými prostředky. Do tohoto typu výroby jsme zajišťovali snímač s vysokorychlostním čtením z jehož výstupů je ovládána výrobní linka.

Když se točí a točí…

Cílem bylo zamezit záměně etiket při automatické aplikaci na sklenice, kontrola čitelnosti čárových kódů a kontrola přítomnosti etikety na výrobku.

Čárový kód je snímán z etikety sklenice, která je na rotačním automatu. Rychlost výrobní linky je cca 300 sklenic za minutu. V procesu čtení je sklenice protáčena kolem své osy. Z toho důvodu je čárový kód při provozu automatu zrakem pracovníka nepostřehnutelný.

Náročnost aplikace je také dána tím, že zařízení je umístěno v potravinářské výrobě. Z hygienických důvodů je nutné provádět pravidelné čištění prostoru automatu, ve kterém je umístěn samotný snímač.

 

Neprojdeš dál

Snímač je určen ke kontrole správnosti čárového kódu a ke kontrole čitelnosti čárového kódu.

Na začátku pracovního cyklu výroby obsluha ručním snímačem nadefinuje MASTER CODE pro stacionární snímač od firmy Microscan, dnes již Omron. Nadefinuje kód produktu, který bude vyráběn a plněn do sklenic. Snímač tento kód porovnává s kódem přečteným z etikety, která je aplikována na sklenice. Pokud se tyto kódy neshodují, snímač dává pokyn automatu k zastavení.  Zákazník tak zajišťuje kontrolu shody obsahu láhve s aplikovanou etiketou.

Čtecí cyklus snímače je spouštěn senzorem, který detekuje přítomnost sklenice. Cyklus čtení je ukončen přečtením čárového kódu nebo opětovným signálem ze senzoru v případě nepřečtení kódu.

Sekundární funkcí snímače je kontrola čitelnosti etikety. V případě nepřečtení kódu dává snímač signálem pokyn k automatickému vyřazení dané sklenice s nečitelným kódem z dopravníku. Nečitelnost kódu může být způsobena nesprávným nalepením etikety na sklenici, kdy aplikační automat mohl nalepit etiketu nesprávně, přehnutou apod. Dále může být nečitelnost způsobena nepřítomností etikety na sklenici, kdy aplikační automat neprovedl nalepení etikety.

 

Už žádné reklamace

Zákazník touto aplikací zajistí, že všechny jeho kódy na sklenicích jsou čitelné a obsah ve sklenicích se shoduje s etiketou na sklenici. Zákazník tak předchází případným reklamacím ze strany svých odběratelů, obchodních řetězců a zajistí si plně automatizovanou kontrolu výroby.

 

Mám zájem o stejné / podobné řešení

    nebo nás kontaktujte na