Výrobní systém MES xTrace pro automotive

Pro tradičního subdodavatele kompletních palubních desek do automobilů včetně airbagů, který byl prvním svého druhu ve střední Evropě zajišťujeme traceabilitu neboli systém sledování, sběru dat a dohledatelnosti ve výrobě.

Dodržování pracovních postupů může zachránit život

Palubní deska osazená airbagy je díl automobilu, který dokáže zachránit mnoho lidských životů. Musí být zajištěna jeho stoprocentní funkčnost. Při výrobě je proto nutno striktně dodržovat všechny pracovní postupy a jejich návaznost, kontrolovat a ověřovat data, která poskytují stroje. Proto byl ze strany odběratele palubních desek vznesen požadavek na vytvoření systému dosledovatelnosti a kontroly výroby palubní desky.

 

Značení je klíčem ke kompletnímu přehledu výroby

Z odborníků obou firem byl sestaven projektový tým, jehož úkolem bylo vytvořit analýzu a navrhnout rychlé a finančně příznivé řešení.

Prvním krokem bylo zvolení vhodného způsobu identifikace výrobků. Základním předpokladem bylo označení výrobku jedinečnou informací, která zůstane strojově čitelná v průběhu výroby a na finálním výrobku minimálně 15 let. Za nositele této informace byly zvoleny speciální etikety s čárovým kódem. Jejich aplikace je snadná a zvolený materiál zajišťuje dlouhodobou životnost.
Pro projekt byly zvoleny průmyslové modely tiskáren, terminály Unitech, průmyslová PC a snímače čárového kódu v odolném provedení.

 

Protože na kvalitu a spolehlivost jsou kladeny nejvyšší požadavky, byly některé kontrolní funkce v kritických místech navrženy až ve čtyřech úrovních:
Status

Kontrola stavu výrobku z předcházející operace.

Stroj

Kontrola technologických dat, které poskytuje stroj.

Operátor

Vizuální kontrola s případným určením kódu vady.

Speciální kontrola

Kontrola dalším zařízením (mechanicky, měřením, vážením, kamerovým systémem).

Od prvotního označení výchozího polotovaru jedinečným číslem a postupným zaznamenáváním všech technologických a procesních dat vzniká „rodný list“ výrobku. Systém eviduje nejen z čeho byl vyroben a kdy, ale také jak a kým se všemi návaznostmi. Lze zjistit, v jakém stavu byly stroje, které provedly jednotlivé technologické operace. Jsou uchovávány informace i o tom, kdo a proč povolil původně vadnému výrobku pokračovat v procesu výroby. Velmi rychle a jednoduše systém vyhledá, kdy byl výrobek zabalen a expedován včetně zpětné návaznosti na pracovní operace. 

Všestranný pomocník

Společnost nasazením systému zpětné traceability nejenom plní náročné požadavky na dodavatele automobilového průmyslu, ale pomocí získaných informací optimalizuje výrobu i logistiku a šetří náklady.

 

Mám zájem o stejné / podobné řešení

    nebo nás kontaktujte na