Sledování pohybu nářadí a forem

Kromě základní evidence a sledování pohybu nářadí, forem nebo jiných montážních zařízení, je možné v programu nastavovat intervaly pro pravidelné kontroly, opravy nebo čištění sledovaného materiálu.

Na kterémkoliv PC ve firemní síti

Informace v přenosném PDA

Aktuální stav nástrojů a forem

Rodný list nástrojů a forem

Základním stavebním prvkem programu TMS je SQL databáze, nad kterou je vystavená intranetová aplikace, prostřednictvím které je možné uložená data prohlížet a spravovat. Nespornou výhodou tohoto řešení je možnost pracovat s tímto systémem na kterémkoliv PC ve firemní síti, který má internetový prohlížeč a přístup k serveru, kde jsou uložená data.

Pro sběr dat ve výrobě slouží PDA terminály nebo průmyslové tablety s vestavěným snímačem čárových kódů či RFID čtečkou.

V PDA terminálu má uživatel možnost vyhledávat aktuální pozici sledované položky, přesunovat ji na novou lokaci, zapisovat poznámky k aktuálnímu stavu či k jednotlivým operacím.

Po výběru daného zařízení (nástroje, formy) se zobrazí tzv. rodný list. V tomto rodném listu jsou přehledně zobrazeny všechny všeobecné i operativní vlastnosti sledovaného zařízení, jako jsou obecný název, evidenční číslo, fyzikální vlastnosti, výrobce nebo dodavatel daného zařízení, předpokládaná délka životnosti, aktuální umístění ve výrobě, počet oprav a servisních zásahů, požadavky na revize či pravidelnou údržbu atd.

Velkou výhodou systému je uživatelská definice specifických vlastností pro každou skupinu zařízení. Všechny tyto údaje je možné do aplikace také importovat z nadřazeného systému.

Nezbytnou podmínkou pro správnou funkčnost celého řešení je pokrytí prostor, kde sledujeme pohyb zařízení a montážních přípravků, spolehlivým Wi-Fi signálem.

Mám zájem o software TMS

    nebo nás kontaktujte na