30. 8. 2021

Řízení výroby

Řízení výroby je klíčem k efektivitě. Bez něj se nepohnete z místa. Pokud budete mít v rukou informace o vytíženosti strojů a výkonnosti operátorů, máte vyhráno.

Podstatou výroby je proces. Ze vstupu (zdroje) díky výrobnímu procesu vzniká výstup (výrobek). Do řízení výroby spadá řízení výrobního procesu, plánování výroby, její organizace i samotný prodej výrobku.

 

Řízením výroby dosáhnete:

🟦 menší zmetkovistosti,

🟦 eliminování prostojů,

🟦 snížení nákladů.

 

S naším výrobním informačním systémem xTrace se výroba řídí jedna báseň. xTrace totiž využívá přímé vazby na stroje. Má pod palcem zahájení dané operace i výsledky testů a jednotlivých akcí.

 

 

xTrace standardně podporuje tyto komunikační protokoly:

🟦 OPC,

🟦 RS-232,

🟦 TTL,

🟦 Ethernet.

 

 

Odebírejte novinky

Zásady ochrany osobních údajů