25. 11. 2021

Měření výkonu

Měření výkonu je jedna z důležitých veličin, bez které se při výpočtu OEE neobejdete. Ale jak vlastně takový výkon měřit?

Výkon vypočítáte pomocí jednoduché rovnice, do které zadáte hodnoty skutečné produkce a vydělíte je hodnotami plánovaného výstupu. Výsledkem je informace, jestli vaše stroje vyrábí optimální rychlostí.

Od této hodnoty se pak odvíjí další plánování – díky tomu průběžně víte, jestli stíháte zakázku dokončit včas, nebo musíte kvůli nějakému problému (například výpadku jednoho ze strojů) hledat náhradní řešení.

Ušetřete si čas, který byste strávili nad výpočty a monitorujte stroje moderně.

Odebírejte novinky

Zásady ochrany osobních údajů