Nejen pro sběr dat z výroby

Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Zajímá Vás Paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A jejich rozdělení třeba podle pracovišť? Otázka vteřin!

Výroba
Evidence skladů s využitím čárového kódu

Mobilní skladník je produkt, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů. V přenosné čtečce čárových kódů lze vytvářet, prohlížet, doplňovat a editovat skladové doklady.

Mobilní skladník
Revoluce v invetarizaci majetku

Používáte papír a tužku? Máte seznam na desítkách stran a v něm zaškrtáváte tužkou? NEMUSÍTE! K tomu, aby inventarizace majetku byla jednoduchá, přehledná a spolehlivá, stačí program na evidenci pomocí čárových kódů.

Inventura majetku
Předchozí Následující

Pro řízení výroby – výrobní systém xTrace

xTrace je výrobní systém z řady tzv. MES systémů. Jedná se o aplikaci, která sbírá veškerá možná data z výroby, řídí toky materiálů, zakázek a produktů ve výrobě, ukládá data pro zpětné dohledání a vytváří statistiky pro lepší rozhodování při řízení výroby. Systém začíná a končí tam, kde začíná a končí výrobní proces s využitím dat pro sklady, fakturaci a obchodní zakázky.

Díky propojení s výrobními stroji jednak tyto stroje můžete ovládat (zakázat jim tak třeba práci při vložení nesprávného typu výrobku) a jednak ukládáte všechna data, která tento stroj posílá. Těchto údajů se  využívá například pro zpracování statistik zmetkovitosti produktu vůči určitému typu strojů MES(pracovišť). Díky tomu, že pracoviště mají různé typy pracovních režimů – normální, servisní, testovací, apod. – můžete velmi jednoduše vybrat nejméně se kazící stroj (pracoviště) pro vaši zakázku snů. Chcete najít všechny špatně vyrobené kusy ze včerejšího dne, týdne, měsíce, nebo třeba i roku? A seřadit je třeba podle typu produktu? Otázka vteřin. Víte, který pracovník se nejvíce podílel na vaší důležité zakázce? Zajímá vás paretův diagram četnosti chyb pro jednotlivé vyráběné produkty? A rozdělené třeba podle pracovišť? Tak právě pro vás je určen náš výrobní systém xTrace. Možná se ptáte, proč právě výrobní systém od nás. Vždycky je to volba osobní preference, nicméně naším zaměřením je jednoduchost a rychlost. Rychlost při dodání systému a jednoduchost nastavení. Rychlost a jednoduchost při používání systému. A rychlost a jednoduchost při případných problémech. Pro software i hardware dodávaný od nás jsme my Vaším partnerem při případných problémech. Vyhnete se tak nákladné a náročné komunikaci se zahraničím, byť by to byla jednoduchá výměna snímače čárového kódu. Díky dvacetiletým zkušenostem v oboru a nástrojům, které jsme si pro xTrace vytvořili, umíme velmi rychle reagovat na vaše požadavky týkající se změn v chodu výrobu (a tedy funkcionalitě výrobního systému). Pokud chcete výrobní systém, který na vás bude mluvit česky (a případně anglicky, slovensky, …), nechcete neúspěšně proinvestovat obrovské peníze a víte, že výroba je neustálá změna, pak je výrobní systém xTrace to pravé pro vás.

Obecně je výrobní systém xTrace určen pro výrobní podniky, kdy jednotkou procházející ve výrobě je kus, anebo dávka výrobků. Systém sleduje a řídí pohyb produktu nebo dávky výrobou a uchovává data z každého pracoviště. Systém zapisuje čas, který daný kus/dávka stráví na pracovišti. Díky napojení výrobních strojů jsou ke každému kusu/dávce uchována procesní data z daného pracoviště. Všechny ve výrobě posbíraná data jsou dále určena ke zpracování pro statistiky, grafy, analýzy a trendy výroby. Výrobní systém xTrace je postaven na platformě Microsoft jako server-klient řešení. Jednotlivá pracoviště jsou osazena terminály se snímačem čárového kódu. Na pracovišti dochází k přihlášení operátora a snímání každého kusu/dávky, který na pracoviště vstupuje. K terminálu je připojen výrobní stroj, který dokáže náš systém řídit a zamezit tak práci stroje v případech, kdy je to nutné.

Přínosy

Zlepšení o přehledu ve výrobě

xTrace splňuje, systém sleduje v reálném čase všechny pracoviště a procesy a je schopen reagovat na případné problémy ihned

Příklad: Na dnešní směnu je naplánováno vyrobit 10 000 ks výrobku. V daném okamžiku bychom měli mít vyrobeno 4 700 kusů výrobků. Nicméně díky aktuálním datům vidím, že máme vyrobeno pouze 4 229 kusů výrobků. Jak jsem to zjistil? Systém mě sám emailem informoval, když klesla produkce o 10%. Okamžitě můžu řešit, kde problém vzniknul a proč výroba nevyrábí tak, jak má.

Zlepšení v rozhodovacím procesu plánování výrobu xTrace splňuje – díky reálným datům z výroby o každém výrobku, dávce, operátorovi, apod.

Příklad: Výrobek se vyrábí na dvou podobných linkách A a B. Výrobek vyrábí 27 různých operátorů. Díky zhodnocení výroby za poslední rok/měsíc/týden jsem zjistil, že linka A má vyšší výkonnost o 17%. Obráceně má linka B nižší výkonnost o 17%. Mohu vytvářet statistiky ze všech dat uchovaných v systému pro různé sekce výroby.  Tím lze např. zjistit, zda je na určité lince problém s výrobním strojem, zda problém s nižší produkcí má vazbu na určité osoby, nebo je třeba způsoben šarží vstupních materiálů, apod. Tyto informace můžu použít k provedení okamžitých náprav ke zlepšení chodu problémové linky.

Úsporu času na výrobě jednoho kusu

xTrace splňuje, díky schopnosti provést z uchovaných dat analýzy procesu
Příklad: Aktuálně si myslíme, že výrobní linka funguje se stoprocentní vytížeností. Nemáme reálná data, kdy daný výrobek/dávka vstoupí na pracoviště a kdy vystoupí z pracoviště a kdo daný výrobek/dávku zpracoval. Tyto data nejsou pohromadě, nejsem tedy schopen zpracovat provázanou statistiku operátor-výrobek-pracoviště. Díky informacím z výrobního systému xTrace jsem schopen zpracovat statistiku, díky které zjistím, že 95% operátorů je schopno zpracovat výrobek/dávku na svém pracovišti za méně jak 1 minutu a 5% operátorů za více jak jednu minutu. Díky reálným datům jsem schopen po konzultaci zlepšit toto procento na 99%. Ve výsledku tak stejnou jednotku času vyrobím více výrobků – výroba jednoho výrobku/dávky mi trvá menší časový úsek.

xTrace_dotykova_aplikace

Zkvalitnění informací o celém procesu výrobu (využitelné pro statistiky a následující rozhodování) xTrace splňuje, nabízí dva druhy statistik, navíc jsou veškeré data přístupné zákazníkovi pro software třetích stran

Příklad: Výrobní systém xTrace nabízí standardní statistiky (přehled o výrobě, denní status, apod.) ale i statistiky přizpůsobitelné uživatelem. Tyto statistiky jsou řešeny pomocí kontingenčních tabulek a uživatel je tak schopen velmi rychle připravit statistiku, kterou potřebuje. Ze všech dat uložených v systému. Jedna statistika tak může v jednom okamžiku vypovídat o chybovosti na daném výrobku v návaznosti na pracoviště a v okamžiku druhém o porovnání výkonnosti pracovníků pro danou linku. Statistiky je možno exportovat do formátů použitelných v Microsoft Office. Všechny data jsou navíc přístupná ve speciální zákaznické databázi pro software třetích stran.

Odstranění papírové dokumentace

xTrace splňuje, všechna data jsou uchována v elektronické podobě.
Příklad: Pro sběr dat na pracovištích se používá čárový kód, anebo přístupové kartičky docházkového systému (používané pro přihlášení operátora na pracovišti). Veškeré informace jsou okamžitě zapsány do databáze výrobního systému xTrace. Všechny data jsou uložena pro historické zpracování, statistiky, analýzy a trendy výroby. Pro náhled na data se využívá jakékoliv PC s internetovým prohlížečem. Chcete vědět informace o jednom dílu, který teď držíte v ruce a jste ve výrobě? Chcete vědět, co se dnes vyrábí? Chcete vědět, jak si vede vaše směna? Chcete vědět? Stačí vám k tomu jakékoliv PC s připojením do vnitrofiremní sítě. Data jsou uložena na centrálním serveru a jsou pro vás připravena vždy a aktuální.

Zrychlení dohledání všech výrobních informací xTrace splňuje, data jsou přístupná uživateli „na klik“

Příklad: Mám minutu na to, abych pro svého šéfa zjistil, kolik jsme za poslední týden vyrobili zmetků a jakou to má návaznost ranní a odpolední směnu. Zákazník okamžitě vyžaduje pravdivé informace, proč jsou výrobky jemu dodané problémové. Je to v návaznosti na šarži, ze které jsme vyráběli? Jak okamžitě zákazníka informovat, které další bedny od nás by měl ještě pozastavit? Ocení to zákazník, když mu podám informace okamžitě a on tak může okamžitě reagovat? Tím, že jsou data v systému xTrace uchovávána po neomezenou dobu (určené jen velikostí disku serveru) a jsou k dispozici hned, můžete taktéž hned reagovat a řešit případné problémy. Spokojený bude každý, kdo má s výrobou co dočinění, tak i třeba váš zákazník, který si následující výrobu objedná ve vašem podniku.

xTrace_Microscan

Zlepšení komunikace se skladem

xTrace splňuje, díky systému alarmů a otevřenosti dat je možno okamžitě odepisovat skladové zásoby
Příklad: Daná dávka byla vyrobena v 15:00. Systém automaticky generuje informativní email/SMS ,kterým je skladník informován o tom, že na pracovišti XY vznikl box daného výrobku. Výrobní systém xTrace navíc může tento box automaticky před-naskladnit do skladového systému a při fyzickém naskladnění dochází ke kontrole s původním stavem. Obráceně může výrobní systém xTrace informovat skladníky o tom, že na pracovišti XY dochází určitý materiál a výroba ještě pojede kontinuálně po 60 minut. Skladník má tak 60 minut na to, aby daný materiál na pracoviště XY přivezl. Skladník je informovaný o tom, co, kam a za jak dlouho nejpozději má přivést. Ve výsledku se tak nestane, že by výroba byť jen 15 minut stála, protože „chyběl materiál“.

Návratnost

Návratnost systému xTrace

Data v systému xTrace jsou důvěrnými daty každého zákazníka, který tento systém používá. Každý zákazník je citlivý, pokud jsou jeho data použita pro srovnávací testy. Protože mnohdy neexistují reálné informace o průběhu výroby (nejsou sbírány elektronicky), neexistují tak reálné výchozí údaje. Navíc každý výrobní podnik sbírá jiná data a funguje jinak. Z tohoto nelze spočítat reálnou návratnost systému při fázi zpracování nabídky.
Ukazatelem návratnosti systému je pro nás další objednávka od zákazníka na další divizi/linku ve výrobě, kde již systém xTrace běží. Návratnost systému u zákazníka s 27 pracovišti byla podle tohoto indikátoru 7 měsíců.
Bohužel nejsme schopni vypočítat časově přesnou návratnost výrobního systému xTrace před implementací systému. Tato návratnost lze velmi jednoduše spočítat při porovnání dat například po ročním provozu xTrace.

Pro informaci: koeficienty použité pro výpočet, které vychází z průzkumu přínosu MES systému, který uveřejnil časopis INDUSTRYWEEK. Odkaz na webové stránky www.industryweek.com

 • Snížení výrobního cyklu v  Ø o 45% (čas od počátečního vstupu do výroby až po přijetí na sklad)
 • Snížení času zadávání dat v Ø o 75% (čas ušetřený vypisování průvodek či jiných dokumentů jdoucí výrobou s produktem)
 • Snížení nedokončené výroby (wip) v Ø o 24%
 • Snížení administrativy mezi přesuny v Ø o 61% (vypisování výdejek, příjemek, a jiných)
 • Snížení náskoku v Ø o 27%
 • Snížení zmetkovosti v Ø o 18%
 • Snížení tisku přidružených dokumentu výroby v Ø o 56%

Superb_logic_part

Přehled funkcí

TRACEABILITA
Rodný list Kompletní historie výrobku od vzniku až po expedici
Procesní data Ukládání výrobních dat do rodného listu
Evidence chyb Ruční, nebo automatický sběr informací o příčinách neshod a pozicích, na nichž k neshodám došlo
Katalog Možnost volitelně definovat další parametry k výrobku (barva, strana, rozměr atd.)
Vyhledávání Rozšířené filtry pro vyhledávání dle směny, pracoviště, produktu, statusu, chyby atd. Možnost exportu do XLS pro další analýzy
ŘÍZENÍ KVALITY
Kontrola kvality Systém nedovolí zpracování dílu, který nebyl v předchozí operaci vyhodnocen jako shodně vyrobený
Kontrola routingu Dodržování výrobních operací v definovaném pořadí
Kontrola parametrů Obecná kontrola fyzikálních odchylek parametrů dílu (hmotnost, rozměr, teplota atd.)
Rework Pracoviště, na němž lze opravit, nebo vyřadit neshodné díly
ŘÍZENÍ PRACOVNÍCH SIL
Operátoři Individuální nebo skupinové přihlašování na pracovištích
Technici Přihlašování na pracovištích s vyšším oprávněním (např. zadávání výrobní dávky, výměna formy atd.)
Zabezpečené činnosti Možnost definovat uživatelům přístup k jednotlivým činnostem systému (běžní uživatelé, technici, administrátoři atd.)
ŘÍZENÍ VÝROBY
Výrobní dávky Tvorba a monitorování výrobních dávek
Plánování Plánování výrobních dávek pomocí kalendáře
Expedice Datové rozhraní pro import výrobních dávek a plánů z nadřazeného systému
ADMINISTRACE DÍLŮ
Testy Převod dílů na testy. Díly se statusem test mohou procházet všemi pracovišti, kromě finálního
Laboratoř Převod dílů do laboratoře. Díly se statusem laboratoř nelze přijmout na žádném pracovišti (např. díly na destrukční zkoušky)
Pozastaveno Díl je dočasně pozastaven kvalitou – nelze jej přijmout na žádném pracovišti
Administrace dílů Nástroj pro hromadné převody dílů na testy, do laboratoře, pozastavení ve výrobě, vyřazení
ALARMY
Uživatelské alarmy Alarmy definované prostřednictvím uživatelského rozhraní xTrace, které lze vyvolat na pracovišti načtením kódu
Systémové alarmy Systémové alarmy vyvolané automaticky logikou programu (x neshod po sobě/za hodinu, překročení max. použití formy atd.)
Objednávání materiálu Možnost nasnímáním kódu požádat skladníka o doplnění materiálu na lince
PROCESY
Spojování dílů Definice a kontrola spojení dílů a součástek
Technologické prostoje Kontrola dodržování minimálních a maximálních časových intervalů mezi jednotlivými operacemi
Odvádění výroby Odvádění hotové výroby do informačního systému po dokončení každého pracovního cyklu na pracovišti
VÝROBNÍ SESTAVY
Výrobní sestavy podle operací Počty operací podle kvality, hodinové přehledy na pracovišti
Výrobní sestavy podle dílů Počet výrobků za x dnů, hodinová statistika, aktuální výroba na linkách
Kvalitářské sestavy Četnost procesních chyb
Materiálové sestavy Mezioperační zásoba
Technické Analýza odstávek a výrobních cyklů
EXTERNÍ KOMUNIKACE
Stroje, dopravníky, komunikace OPC, TTL, Relé, RS232, Ethernet, sdílený adresář atd.
Nadřazené systémy Datová brána do externích IS (např. odvádění výroby, automatické plánování atd.)
SLEDOVÁNÍ VÝROBY
Rozpracovanost výroby Monitorování stavu rozpracovanosti výrobních dávek
OEE Informační panel (TV dashboard) pro zobrazení plánované a skutečné doby cyklu a odstávek
Monitorování výroby Přehledná kontrola pracoviště (momentálně přihlášený operátor, vyráběný produkt, log z výrobní operace)
TISK A IDENTIFIKACE
Tisk sériových čísel Tisk etiket na termotransfer tiskárnách. Možnost použití vlastních formátů s 1D nebo 2D kódem
Tisk logistických štítků Tisk kartonových a paletových listů (včetně GS1-128)
Tisk příkazových kódů Tisk kódů chyb, pozic, produktů, forem atd. přímo z uživatelského  rozhraní
Nosiče Dočasné značení – např. identifikace dílů kódem vratných přepravních jednotek
SPECIÁLNÍ REŽIMY
Multiskripty Možnost přepínat logiku programu na pracovišti nasnímáním kódu
Mastercode Režim pro testování a seřizování pracoviště

Více informací

Obecný popis xTrace:

Výhody pro jednotlivá oddělení:

Školení:

Ke stažení

pdf XTRACE – ZÁKLADNÍ POPIS A PŘÍNOSY (2016)
Napsali o nás:
pdf Automatická identifikace
pdf IT systems – I.A.C.
pdf Řízení a údržba 2011
pdf DPS Elektronika – Osazování desek plošných spojů 2015

Reference

panasonic_logo
 • Obor: elektroprůmysl, výroba Blu-Ray přehrávačů
 • 123 licencí
 • Systém funkční od roku 2009
 • Kompletní sledování výroby jednotlivých přehrávačů, skládání a rozpad komponent, komunikace s výrobními stroji (a jejich řízení), bezkontaktní čtení 2D čárových kódů za chodu, hlídání parametrů při výrobě
honeywell_logo_color
 • Obor: elektroprůmysl, osazování PCB desek, výroba kovových součástí do plynových kotlů
 • 152 licencí
 • Systém funkční od roku 2007
 • Kompletní sledování výroby jednotlivých kusů, skládání a rozpad komponent, komunikace s výrobními stroji (a jejich řízení) – elektronické testery, šroubováky, osazování komponent, aj., komunikace s externím systémem SAP, hlídání parametrů při výrobě
iaclogo
 • Obor: automobilový průmysl, výroba plastových palubních desek
 • 89 licencí
 • Systém funkční od roku 2001
 • Kompletní sledování výroby jednotlivých komponent, spojování komponent, komunikace s výrobními stroji (a jejich řízení) přes OPC – lasery, lisy, ultrazvukové svařování, apod., komunikace s externím ERP systémem AS400, kontrola výrobních procesů a parametrů
koppert
 • Obor: biologické ochrany rostlin
 • 3 licence
 • Systém funkční od roku 2013 (únor)
 • Plánováno rozšíření systému o proces do-sledovatelnosti šarží krmiv a procesu chovu čmeláčího roje. V tomto roce plánováno duplikování systému do mateřské společnosti v Holandsku (systém je od prvopočátku na žádost zákazníka v anglickém jazyce). SLOVENSKÁ REPUBLIKA Plánování výroby, značení produktů prostřednictvím InkJetu a následným procesem paletizace. Zpětná do-sledovatelnost na produkt a zákazníka.
dfi
 • Obor: Výrova balících materiálů
 • 2 licence
 • Systém funkční od roku 2011
 • ČESKÁ REPUBLIKA Americká společnost Detroit Forming, Inc. je výrobcem plastových balících materiálů pro potravinový průmysl. Z výrobní pobočky v Hostivicích u Prahy vyjíždí denně kamiony plně naložené BOPS rolemi do různých částí Evropy.