Evidence fotovoltaických panelů

Aplikaci HIM lze použít i na ne úplně standardní majetek, a navíc i ve venkovním prostředí. Pro fotovoltaickou elektrárnu jsme zajistili řešení pro inventarizaci jejich fotovoltaických panelů. Součástí řešení byla aplikace HIM a terminál Unitech HT 682 s Windows s dotykovým displejem a integrovaným snímačem čárových kódů.

Vyšší komfort práce bez hromady papírů

Každá elektrárna obsahuje stovky až tisíce fotovoltaických panelů. V rámci poskytování služeb a technického zabezpečení provozu více elektráren to představuje péči a evidenci mnoha tisíců zařízení. Evidence majetku elektrárny tedy představuje tisíce finančně náročných položek.

I při použití evidence v PC bylo nutné pro kontrolu v terénu připravit přehledy vytištěné na papírech. Navíc, vlastní panely jsou evidovány pomocí jedinečných sériových čísel (SN), formátu např. „SF1906P0909BV053“, což je pro stoprocentní správnou vizuální kontrolu prakticky nemožné. Takže se v praxi používala evidence jen kusová a k přesné evidenci pomocí sériových čísel docházelo pouze při výměně panelů.

Hlavním cílem nového řešení bylo zajistit rychlou a bezchybnou evidenci. Zadavatel si také přál snadnost a vyšší komfort práce, což nelze splnit pouhou „papírovou“ formou.

 

Když nejde použít počítač

K návrhu ideálního řešení bylo potřeba analyzovat všechny požadavky zákazníka a podmínky používání. Z výše nastíněného stavu nepřicházel v úvahu počítač, který by byl přenášen v terénu, ale vzhledem k tomu, že panely už byly označeny etiketami s čárovým kódem, cílem bylo nalézt optimální sestavu s ručním terminálem a snímačem čárových kódů.

Pro evidenci jsme použili vlastní aplikaci HIM pro mobilní inventuru a jako její nosný terminál byl zvolen Unitech HT682 s dotykovým displejem a integrovaných snímačem čárových kódů.

Mobilní aplikace HIM umožňuje napojení na libovolný informační systém pomocí výměny TXT/CSV souborů, pro pokročilé uživatele je připraven i DLL soubor pro komunikační datové propojení a lze pak do informačního systému zabudovat i uživatelské příkazy a tlačítka.

Jednoduchým principem byl připraven seznam sektorů elektrárny, který byl nahrán do terminálu. Uživatel poté vždy vybral sektor a nasnímal příslušné čárové kódy na panelech. Pracovník tak rychle sesbíral potřebná data ze všech sektorů elektrárny a uložil údaje do PC. Aplikace HIM pak v počítači umožnila zobrazení výstupního seznamu, jeho úpravu pro tisk a uložení ve formátech CSV, XLS, RTF, HTML.

Nemusíte vše dělat sami

Vzhledem k tomu, že majetek již byl označen etiketami včetně čárového kódu obsahující SN, nebylo třeba pořizovat tiskárnu pro potisk etiket a další materiál, ale v případě, že by bylo potřeba doplnit značení, zadavatel může využít možnosti chybějící etikety dotisknout prostřednictvím našeho oddělení potisku v potřebné velikosti a s požadovanými údaji. Na tento druh aplikace jsou vhodné plastové etikety, které vydrží i venkovní prostředí.

Mám zájem o stejné / podobné řešení

    nebo nás kontaktujte na